”Politiska beslut har raserat den jämlika skolan i Finland”

Förbundsordförande Christer Holmlund gav både stat och kommun en känga i sitt öppningstal på Finlands Svenska Lärarförbunds kongress i Helsingfors den 6 juni 2018. Vi kan säkert alla hålla med om att statens och kommunernas ekonomi har varit ansträngd, men det är ingen förklaring eller ursäkt, sade han och syftade på den växande ojämlikheten i vårt skolsystem.

 

Skola och utbildning har under en längre tid nedvärderats i den finländska politiken och nedskärningarna har lett till att jämlikheten naggats i kanterna. Likvärdig utbildning och likvärdiga utbildningsmöjligheter har varit grundpelare i vårt skolsystem, men inte nu längre, konstaterade Holmlund i sitt öppningsanförande på FSL:s kongress.- Jämlikheten har raserats via olika politiska beslut på regeringsnivå, men även på kommunal nivå i och med kommunernas självbestämmanderätt.


Holmlund lyfte fram stora variationer i bland annat timfördelningen, lärartätheten, undervisningsgruppernas storlek, resurserna för trestegsstödet och elevvården som indikatorer på att den finländska skolan inte längre är jämlik.


- Det råder inte brist på styrdokument men vi saknar lagstiftning som skyddar våra elever och studerande från skolorättvisor. Vi behöver skärpta kvalitetskrav på utbildningsanordnarna och de måste kunna ställas till svars när felprioriteringar har gjorts, sade Holmlund.


Ojämlikheten är inte bara en fråga som berör våra barn och unga, poängterade Holmlund.


- Det handlar också om vår yrkeskår som måste ges en ärlig chans att möta alla de krav som ställs på skola och utbildning idag.


***


#fslkongress
#vivisarvägen


Förbundskongressen är FSL:s högsta beslutande organ och sammankommer vart fjärde år. Runt 150 lärare och rektorer från hela Svenskfinland samlas den 6–7 juni 2018 på Hilton Hotell Fiskartorpet i Helsingfors för den tolfte ordinarie kongressen.

Ta kontakt:

Christer Holmlund, förbundsordförande, 040 532 9800, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mirjam Heir-Lindström, kommunikatör, 040 686 9959, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Pressbild från kongressenChrister Holmlund_förbundskongressen 6-7.6.2018 (Ange fotograf: Frida Lönnroos)