Vettiga beslut gör verklig skillnad - FSL samlar exempel på utbildningssatsningar i våra finlandssvenska kommuner

Kommunerna i Finland bestämmer har stor frihet att själva planera och ordna utbildningen. Den här rätten innebär också ett stort ansvar, inte minst för beslutsfattarna. FSL har under vårvintern listat konkreta exempel på vettiga prioriteringar som gjorts i våra kommuner, sådant vi vill se mera av i framtiden.

Utbildning är investering som alltid lönar sig. En fungerande skola och utbildning är kommunens starkaste varumärke och avgörande för framtiden. Många väljare i vårens kommunalval vill vara säkra på att just deras kandidat tänker långsiktigt, nytt och modigt och alltid med den finlandssvenska skolan nära hjärtat.

FSL har under vårvinter lyft fram goda exempel på politiska beslut som verkligen gör skillnad. Det här har vi gjort genom våra styrelsemedlemmar, med hemorter runtom i hela Svenskfinland.

- Vi talar ofta om att satsa på skola och utbildning och nu vill vi vara konkreta och visa vad vi menar. Det handlar om prioriteringar kommunerna gör, svårare än så är det egentligen inte, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.

Anna Wahren, Borgå:

Borgå har skapat forum där man ser över inomhusluften i skolhusen. Ett gott samarbete på bildningssidan skapar förtroende och förebygger problem med fastigheterna.

Anna Wahren

Jenny Teir, Vasa:

Korsholm satsar på smågruppsundervisning och flexibla grupper. I Vasaregionen har många skolor anställt skolcoacher och välbefinnande prioriteras.

Jenny Teir

Sabina Lindholm-Järvinen i Tammerfors:

Tammerfors har satsat coronastödpengarna på extra handledning i gymnasiet, för att fånga upp de som har haft det svårt under perioderna med distansundervisning.

Sabina Lindholm-Järvinen

Marina Räfsbäck i Närpes:

Elevantalet ökar i Närpes. Staden investerar över 18 miljoner euro i skolbyggnader vid Mosebacke skolcentrum för att kunna erbjuda nya, mer ändamålsenliga lärmiljöer. Det här är en nödvändig satsning på utbildning som andas framtidstro!

Marina Räfsbäck

Pamela Leka i Grankulla:

I Grankulla har man satsat på timfördelningen. Man har lagt till extra timmar, vilket visar att man satsar på att eleverna ska få en så god grund som möjligt.

pamela val webb

Karsten Steiner från Åland:

I Godby Högstadieskola på Norra Åland har vi sedan länge en skolcoach. Det är en medveten satsning för att skapa lugn och trygghet, inte bara på rasterna.

Karsten Steiner

Jeanette Lindroos från Pargas:

Redan 2018 klubbade Pargas stad igenom en ikt-strategi som strävar till att på 4 år höja den digitala kompetensen hos lärare och elever och gå in för 1 dator 1 elev-modellen. Tillräcklig tillgång på digitala verktyg är en förutsättning för att höja digikompetensen.

jeanette val webb


Malin Höglund-Snellman
från Jakobstad:

"I Jakobstad satsar man på nya, fina skolbyggnader för att eleverna och lärarna ska ha friska och ändamålsenliga utrymmen att vistas i. Hur gör man i andra kommuner med inomhusluftsproblem?"

Malin Höglund-Snellman

På vår webb kan du läsa vår valbroschyr och få mer information om vårt valarbete under våren.

Har du fler goda exempel på goda utbildningspolitiska beslut från just din kommun? Dela med dig på #samhälletssuperkraft så lyfter vi in ditt bidrag här i vår artikel. Du kan också mejla Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med ditt bidrag.

ditt bidrag här kommunalval2021 ny

Tillsammans kan vi inspirera varandra att ställa frågor om prioriteringar till dem som kandiderar i kommunalvalet!