Förhandlingsfakta - det här är läget nu

Avtalen för våra medlemmar har gått ut den 31 mars 2020. På den privata och statliga sidan har man kunnat enas om nya avtal, på den kommunala sidan råder så kallat avtalslöst läge nu. Här under uppdaterar vi kontinuerligt hur förhandlingarna framskrider.

 

Tisdag 26.5

Kommunsektorns förhandlingar fortsatte idag tisdag mellan huvudförhandlingsgruppen. I går diskuterade OAJ och KT undervisningssektorns UKTA-avtal.

– Vad gäller UKTA-avtalet för undervisningssektorn håller vi strikt fast vid våra huvudmål, det vill säga att överföra lärarna inom småbarnspedagogik till samma avtal som andra lärare, slopa arbetstidsförlängningen och förbättra välbefinnandet på jobbet, säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

Förhandlingarna har fortsatt utgående från det medlingsbud som föll på valborg. FOSU har föreslagit flera förbättringsförslag till det strandade medlingsbudet.

FOSU rf har betonat att deras medlemsförbund är redo att göra avtal i snabb takt, på grund av coronapandemins effekter på ekonomin behöver läget på arbetsmarknaden stabilitet.

Om man inte kan hitta en avtalslösning för alla parter är FOSU rf redo att förhandla om ett skilt avtal mellan KT och de förbund som når samförstånd.

FOSU rf anser att ett avtal behövs nu av flera orsaker. De kommunalt anställda behövs i höst för att ta hand om följderna av pandemin och sköta förberedelser för en möjlig andra våg. Därför behöver kommunerna och deras anställda nu arbetsfred och inte riskera att arbetet i höst störs av strider på arbetsmarknaden inom den offentliga sektorn. Dessutom fortsätter kiky timmarna att belasta de kommunalt anställda och uteblivna löneförhöjningar hotar köpkraften för de anställda, löneförhöjningar som i höst i ännu högre grad kan hotas också av kommunernas försämrade ekonomi.

 

Onsdag 20.5

I dagens förhandlingar möttes huvudavtalsgruppen klockan 10.00 och efter ett gemensamt möte fortsatte man med de organisationsvisa förhandlingarna. Nästa träff har man aviserat till tisdagen 26.5. 

- Kommunala arbetsgivarna KT måste nu snabbt bestämma sig för hur man ska ha det. 280 000 anställda inom kommunsektorn kan inte bli pantfångar på grund av minoriteten. Situationen just nu är orimlig och har lett till diskussion om huruvida det nuvarande förhandlingssystemet är hållbart. Den här diskussionen måste föras grundligt efter avtalsrundan, poängterade FOSU:s ordförande Olli Luukkainen efter att dagens förhandlingar var avslutade.

Med begreppet pantfångar avses här att förlikningsmannens bud vid valborg ju accepterades både av FOSU rf och JAU rf medan SOTE rf förkastade budet. Detta har lett till den nuvarande situationen där FOSU rf och JAU rf eventuellt kunde nå en lösning med KT men måsta vänta på att en lösning nås också mellan KT och SOTE rf. KT:s linje hittills har varit att målsättningen är en avtalslösning med alla huvudavtalsorganisationer. FOSU rf betonade i dagens pressmeddelande (på finska) åter sin beredskap till en snabb avtalslösning om den gemensamma viljan finns.

 

Måndag 18.5

Idag träffades arbetsgivarna KT och FOSU för förhandlingar klockan 11.00. Riksförlikningmannen deltar inte längre i förhandlingarna tillsvidare.

 

Torsdag 14.5

Idag återupptogs förhandlingarna inom den kommunala sektorn. Dagens träff var inte en regelrätt förhandling utan snarare en genomgång av nuläget och då framför allt den ekonomiska situationen. Nästa träff är bokad till måndag i nästa vecka. Det av SOTE förkastade medlingsbudet fungerar inte som grund när förhandlingarna inleds på nytt på måndagen.

Den stora riktningsändringen nu är att förhandlingarna inte kommer att fortsätta under riksförlikningsmannens ledning, åtminstone inte i det här skedet. Nu kommer huvudavtalsorganisationerna att förhandla separat med arbetsgivarna KT. Det innebär att FOSU rf, JAU rf och SOTE rf var och en förhandlar skilt med KT.

-Vi måste vända på alla stenar för att hitta förutsättningar för ett avtal inom kommunala sektorn. När medlingsbudet föll så är det nu rätt att gå vidare med organisationsvisa förhandlingar, sade Olli Luukkainen sent på eftermiddagen. Han betonade vidare att målsättningarna är de samma som före valborg och dessa har inte ändrat.

 

Tisdag 12.5

För tillfället finns inte så mycket konkret att berätta om förhandlingsläget. Inga datum för möten eller förhandlingar har slagits fast eller offentliggjorts. Avtalsparterna har i olika former och format försvarat sin egen position och förklarat sina ståndpunkter.

KT:s förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas skrev en uppmärksammad bloggtext om hennes syn på förhandlingsrundan hittills. Många tidningar har på ledarspalt spekulerat i och redogjort för det exceptionella läget inom den kommunala förhandlingsrundan. Här i HBL , eller i Turun Sanomat (på finska) eller här på Yle (på finska) för att nämna några.

I något skede måste förhandlingarna återupptas. Bollen ligger främst hos KT, som känner till FOSU:s vilja att nå en lösning i vår, precis som JAU också öppet deklarerat. Men för att nå ett avtal ännu i vår blir snart tiden knapp.

 

Onsdag 6.5

Medlingsbudet har som sagt förkastats, en längre sammanfattning av vad medlingsbudet innehöll kan du läsa till exempel här i OAJ:s svenskspråkiga nyhet med kommentarer av Olli Luukkainen.

Just nu är situationen väldigt oklar hur den kommunala avtalsrundan ska gå vidare. En fråga är om de kommunala arbetsgivarna KT är redo att fortsätta förhandlingarna med Fosu rf och Jau rf, de parter som accepterade medlingsbudet. Det är helt klart att KT föredrar en lösning som också inkluderar Sote rf och sjukskötarna, men just nu verkar den lösningen inte vara inom räckhåll. Bollen är i princip alltså hos KT i den frågan.

Den offentliga debatten går het. Riksförlikningsman Vuokko Piekkala konstaterade för sin del att medling inte var aktuellt innan någon av parterna är redo att ändra sin position. Det innebär alltså mellan raderna att KT skulle ge ett bättre anbud till Sote rf än det som nu låg på bordet eller att Sote rf lättar på sina krav. Hittills har Sotes linje inte ändrat under hela avtalsrörelsen. 

 

Medlingsbudet finns i sin helhet ute i offentligheten. Alla bilagor och underteckningsprotokoll finns samlade här på riksförlikningsmannens sida.

Till sist kan vi konstatera att det avtalslösa läget fortsätter. Så länge det fortsätter så är Kiky-timmarna kvar i avtalet och lärarnas löneförhöjningar riskerar att skjutas upp. 

 

Måndag 4.5

Strax före valborg förkastades medlingsbudet av social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf. Lärarnas förhandlingsorganisation FOSU skulle ha godkänt medlingsbudet. Nu är det oklart hur förhandlingarna fortsätter men Fosu kommer att föreslå att förhandlingarna med KT återupptas utan Sote rf.

 

Tisdag 28.4

Sent på kvällen gavs ett medlingsbud, läs mera härRiksförlikningsmannen har satt deadline för godkännande eller förkastande av budet torsdag 30.4 klockan 12.00.   

 

Måndag 27.4

Idag fortsätter medlingen klockan 14.00. Även igår söndag medlade parterna flera timmar. Igår var det åter en gång huvudavtalet som var på agendan. Det som vi kan konstatera är att förhandlingarna nu går in i en avgörande vecka. Fosu upprepade igår att man står bakom målsättningen att nå ett resultat i förhandlingarna till valborg. Det betyder att ett medlingsbud troligtvis är att vänta under den här veckan.

Som vi skrivit redan tidigare så är ingen part tvingad att acceptera ett medlingsbud. Det innebär att även om Fosu skulle vara redo att acceptera budet som ges av riksförlikningsmannen kan det hända att någon av de andra förhandlingsorganisationerna förkastar budet och då faller hela paketet ihop. Det skulle innebära att arbetsgivarna KT och de kommunalt anställda fortsätter i ett avtalslöst läge tills vidare. 

 

Fredag 24.4

Igår, torsdag 23.4 fortsatte medlingen mellan avtalsparterna inom den kommunala sektorn och riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala. Den svåraste kommunala förhandlingsrundan på en lång tid har påverkats av Corona situationen men även flera stora avtalsfrågor. Avtalsparterna har som målsättning att få genom stora ändringar i de kommunala kollektivavtalen. Sjukskötarna och deras fackförbund Tehy och Super kräver genom sin förhandlingsorganisation Sote ry att sjukskötarna får ett eget kollektivavtal, precis som lärarnas UKTA eller läkarnas LÄKTA. Sjukskötarna som för tillfället finns i det allmänna kommunala kollektivavtalet AKTA har den här punkten som en huvudmålsättning vid sidan om ett extra lönepåslag pga arbetet under Coronakrisen. OAJ och FSL har som en huvudmålsättning att flytta lärare inom småbarnspedagogiken över till lärarnas avtal UKTA. En annas stor fråga är förstås Kiky timmarna, där är den givna målsättningen för FOSU och lärarfacket att timmarna ska bort och det utan kompensation. Bland annat de här frågorna har lett till den nuvarande situationen, trots månader av förhandlingar och nu snart en månad av medling finns det fortfarande inget förhandlingsresultat och inte heller något medlingsbud. Däremot, med beaktande av den intensiva medlingstakten och parternas ställningstagande i offentligheten om att slutföra förhandlingarna innan månadsskiftet går nu medlingen in i helt avgörande dagar.

Under gårdagens medling diskuterades huvudavtalet och bland annat vilka arbetstagare som skulle höra till ett nytt, så kallat, eget soteavtal för sjukskötare. Fosu:s verksamhetsledare Maria Löfgren dementerade igår uppgifter om att FOSU motsätter sig ett eget avtal för sjukskötarna utan poängterade att man måste diskutera vilka arbetstagare som ska höra till avtalet. Läs Fosu:s pressmeddelande från gårdagens medling här (på finska).

Dagens medling har ännu en gång, kiky timmarna på agendan. Från medlingen och hur förhandlingarna går ges som vanligt ytterst knapphändigt med information.

 

Tisdag 21.4

Medlingen pågår nu i en intensiv takt. Medling hölls både söndag 19.4 och måndag 20.4. Temat för måndagens medling var Kiky timmarna och deras öde i det kommande avtalet. Enligt Fosu:s Maria Löfgren var både slopande av Kiky timmarna och full ersättning för dessa del av diskussionerna.

Medlingen kommer nu att fortsätta på torsdag 23.4. Fram tills valborg har flera tider för medling reserverats, så gott som varje dag. Ett gediget försök kommer alltså att göras för att nå ett förhandlingsresultat till valborg. Huvudavtalsparterna, alla förutom en, har enats om att slutföra förhandlingarna innan månadsskiftet.

  – Lärarna förtjänar att få arbetsfred och avtal som rättvist beaktar värdet av deras arbete både nu och efter krisen, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Om ett resultat inte nås nu är det möjligt att det avtalslösa läget fortsätter ända till hösten. Det är värt att börja förbereda sig för det här alternativet, sade Luukkainen i OAJ:s nyhet på fredagen 17.4. 

 

Fredag 17.4

Medlingen fortsatte även igår torsdag 16.4. Nästa medling är redan idag 17.4 och man kommer troligtvis att ha möte också under söndagen. I ett pressmeddelande från förhandlingsorganisationen FOSU försöker man nu ha fler möten för medling för att nå någon form av framsteg i medlingen och de olika organisationernas hittills låsta positioner. 

- Idag hade vi en konstruktiv diskussion om löneförhörhöjningar, avtalstid och andra avtalsfrågor, kommenterade FOSU:s verksamhetsledare Maria Löfgren gårdagens medling. 

Olli Luukkainen twittrade angående gårdagens medling att en del organisationer gärna vill dela in kommunens anställda i mera och mindre viktiga anställda. 

 

Tisdag 14.4

Idag 14.4 fortsätter medlingen klockan 14.00. Förhandlingsläget, som är mycket låst, handlar i nuläget egentligen inte enbart om löneförhöjningar och kikytimmar. I stället är det stora arbetstagargrupper som vill byta avtal eller få ett nytt eget avtal. För lärarna, och en av FSL/OAJ:s huvudmålsättningar handlar det om att flytta lärarna inom småbarnspedagogiken från det allmänna kommunala avtalet AKTA till undervisningspersonalens avtal UKTA. Sjukskötarna i vårdarorganisationerna Tehy och Super vill också ut ur AKTA och få ett nytt eget avtal, precis som t.ex. läkarna. OAJ:s ordförande Olli Luukkainen uttalade sig i en video som släpptes precis innan påskfirandet kunde inledas.

- Jag kan inte närmare gå in på saken, men konstaterar att vårdsektorns organisationer, som är ute efter ett eget avtal, är de som inte har varit beredda att lyssna på andra organisationer. Andra sidan av saken är att det uttryckligen är vårdsektorns organisationer som mest motsätter sig överflyttningen av lärarna inom småbarnspedagogiken till lärarnas avtal. Överraskande är, att det största problemet inte är arbetsgivaren, utan syskonorganisationer, säger Luukkainen. 

Länk till OAJ:s svenska text och hela videohälsningen från Olli Luukkainen (på finska) hittar du här.

 

Onsdag 8.4

Medlingen tillsammans med riksförlikningsmannen återupptogs igår tisdag 7.4. Parterna meddelade att medlingen fortsätter igen efter påsk på tisdagen 14.4. Vid sidan av detta har även UKTA-förhandlingar förts vid ett par tillfällen. 

 

Fredag 3.4

Förhandlingarna om ett nya kollektivavtal inom kommunsektorn har pågått tillsammans med riksförlikningsmannen idag 3.4. Förhandlingarna återupptas på tisdagen den 7.4.

Förhandlingsresultatet för staten - Förlikning fortsätter på kommunala fronten

Ett förhandlingsresultat för staten nåddes 31.3. Löneuppgörelsen består av två generella förhöjningar;  den första generella höjningen på 1,10 % betalas 1.8.2020 och den andra på 0,97 %, dock minst 20,37 euro, betalas 1.6.2021. Dessutom utbetalas en så kallad ämbetsverkspost på 1 % fr.o.m. 1.5.2021. Om man kommer överens om hur ämbetsverksposten fördelas, betalas den som en generell höjning. FSL-medlemmar vid till exempel skolhem (Lagmansgården) följer statens avtal.

 

Onsdag 1.4

Kommunala förhandlingarna: avbrutna förhandlingar och fortsättning följer hos riksförlikningsmannen

Förhandlingarna inom den kommunala sektorn som pågått i nästan tre månader strandade igår, 31.3. OAJ:s ordförande Olli Luukkainen nämner att kommunarbetsgivaren inte var beredd att hörsamma knappt någon av förbundets centrala målsättningar. Enighet har inte nåtts ens vad gäller allmänna löneförhöjningar och kikytimmarnas öde.

De avbrutna förhandlingarna resulterade dock snabbt i att riksförlikningsmannen kallade till förhandlingar. En första förlikning hölls redan idag 1.4. Förlikning utan stridsåtgärder är ovanligt. I Finland finns ett system där parterna måste delta i riksförlikningsmannens förlikning men det finns inget tvång för någon part att acceptera de bud som riksförlikningsmannen ger.

Ingenting ges ut offentligt om innehållet i diskussionerna hos riksförlikningsmannen. Därmed är en tid med väldigt knapphändig information att vänta, endast när parterna träffas kommer att meddelas. Nästa tillfälle är reserverat till 3.4 klockan 9.30.

Läs mera om förlikning och vad det innebär från OAJ:s webbplats (på finska).

 

Måndag 30.3

Under helgen har man fortsatt förhandla om det kommunala avtalet. Fokus har legat på avtalets längd, på det så kallade underteckningsprotokollet. Nu är även Kommunarbetsgivarna, KT, beredda att förhandla om ett avtal på 22 eller 23 månader. Tidigare hade de fört fram att avtalet endast kunde omfatta ett år.

Tisdagen den 31 mars möts alla parter igen, samma dag som avtalet löper ut. Före det hålls även separata förhandlingar mellan KT och de enskilda organisationerna.

 

Tisdag 24.3

Förhandlingsresultat har idag nåtts inom den privata undervisningssektorn, för universitet och för universitetens övningsskolor.

Under en relativt kort tid har man alltså nått ett förhandlingsresultat för den privata undervisningssektorn och för lärare i vuxenutbildningscenter, universitet och övningsskolor. Dessa branscher berör FSL-medlemmar i privatskolor (Kotka, Tammerfors, Uleåborg och Björneborg), universitet, Vasa övningsskola, privata yrkesskolor och även folkhögskolor och idrottsinstitut.

För den privata undervisningssektorn skulle avtalet vara 24 månader och följa den allmänna linjen. Arbetstidsförlängningen skulle även slopas.

Vi kan berätta om fler detaljer i förhandlingsresultaten efter att avtalsparternas beslutsfattande organ har godkänt resultaten.

De kommunala avtalsförhandlingarna återupptas på eftermiddagen idag.

 

Fredag 20.3

Torsdagen den 19 mars avbröts de kommunala avtalsförhandlingarna.För vår del (FSL/OAJ/FOSU) finns ändå en klar vilja att komma till ett avtal med en snabb tidtabell. Nu för inofficiella överläggningar för att lösa knuten kring förhandlingsbordet och antagligen upptas de officiella förhandlingarna i början av nästa vecka. 

Förhandlingarna kring den privata sektorns avtal fortgår som vanligt. Hit hör bland annat övningsskolornas och universistetens samt den privata sektorns avtal.

 

Torsdag 19.3

Trots Coronaläget har avtalsförhandlingarna fortsatt på bred front. Detta gäller både UKTA, AKTA och förhandlingar med bildningsarbetsgivarna för universitet, övningsskolor och privatskolor. Förhandlingar har pågått både igår och idag.

Alldeles nyligen kom det dock information om ett åtminstone tillfälligt bakslag. Kommunarbetsgivarna KT meddelade att man avbryter förhandlingarna på grund av KOHO:s (Tehy:s och Super) lönekrav. 

 

Tisdag 17.3

OAJ:s fullmäktiges beslut 16.3 innebär i korthet att fullmäktige gav fullmakt till ordförande och förhandlingsdirektören att under den här veckan ta beslut om varsel av strejk. Från och med nästa vecka är det OAJ:s styrelse som har fullmakt att gör det.

Orsaken till OAJ:s fullmäktigebeslut är enbart att påskynda avtalsförhandlingarna och att vara med i förhandlingarna med de andra förbunden. För tydlighetens skull bör understrykas att avsikten med ett eventuellt strejkvarsel inte på något sätt är att påverka skolornas verksamhetsförutsättningar negativt under den tid som undantagsförhållanden råder. Vi är inte ute efter att skapa mera kaos. 

Igår föreslog FOSU:s styrelse ett kort avtal på max 10 månader. Att ta bort kikytimmarna och ge skäliga löneförhöjningar skulle bädda för ett snabbt förhandlingsresultat.

 

Måndag 16.3

Coronaviruset har en stor inverkan på hela samhället och påverkar även de pågående avtalsförhandlingarna. Förhandlingar pågår som bäst inom alla OAJ:s avtalsbranscher och förhandlingssituationen ändras från dag till dag.

OAJ:s fullmäktige beslutade under sitt extraordinära möte måndagen den 16 mars att befullmäktiga förbundets ordförande och förhandlingsdirektör att under denna vecka (16.3-22.3) ta beslut i frågor som gäller eventuella konfliktåtgärder inom alla de avtalsbranscher där avtal inte har ingåtts. Från och med nästa vecka är det OAJ:s styrelse som har motsvarande befogenheter.

Fullmakten att skrida till konfliktåtgärder gavs eftersom OAJ inte ensam förhandlar om avtal med de olika arbetsgivarparterna. Organisationen vill garantera att den ur ett förhandlingstekniskt perspektiv är med i alla svängar av de branschvisa förhandlingarna. Förhandlingsverksamheten påverkas även av andra förbunds beslut inom bland andra den gemensamma förhandlingsorganisationen FOSU.

 

Torsdag 12.3

OAJ sätter in en högre växel för att påskynda förhandlingarna om ett nytt tjänstekollektivavtal. OAJ:s fullmäktige sammankallas till ett extra insatt möte måndagen den 16 mars. Ordförande Olli Luukkainen menar att förhandlingsläget är mycket svårt och att tanken med mötet är att fatta beslut om organisatoriska åtgärder. 

FSL:s ordförande Christer Holmlund:

- Nu om någonsin krävs solidaritet och en stark vi-anda bland medlemmarna.