Inget nytt avtal för lärarna – Sote rf förkastade medlingsbudet 

FOSU, som förhandlar för lärarna skulle ha godkänt avtalet men Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf sade nej. De har alltså förkastat medlingsbudet och därför faller hela paketet sönder. Lärarna hade föredragit arbetsro, säger FSL:s vice ordförande Linda Felixson.  

På måndagen gav riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala ett medlingsbud till huvudavtalsparterna inom den kommunala sektorn. Idag torsdagen den 30 april kl. 12.00 var det deadline för parterna att antingen godkänna eller förkasta beslutet. Sjukskötarnas Sote rf har nyligen meddelat att de inte godkänner medlingsbudet och riksförlikningsmannens förslag på avtalslösning.

FOSU, alltså den part som förhandlar för lärarna, meddelade inom utsatt tid idag att man för sin del godkänner förslaget på avtalslösning. Det har nu tyvärr ingen betydelse längre eftersom hela paketet har fallit sönder i och med att en avtalspart förkastar riksförlikningsmannens bud.

"Lärarna hade föredragit arbetsro nu och vi var redo att godkänna avtalet för vår del."

- Lärarna hade föredragit arbetsro nu och vi var redo att godkänna avtalet för vår del. Trots de utmanande tiderna just nu och säkerligen ekonomisk osäkerhet framför oss, hade vi med den här avtalslösningen fått bort kikytimmarna, löneförhöjningar enligt den allmänna linjen och dessutom lyckats flytta lärarna inom småbarnspedagogik över till lärarnas avtal. Men så här fungerar systemet och nu får vi vänta och se vad som händer, arbetet fortsätter för lärarnas bästa, konstaterade FSL:s vice ordförande Linda Felixson.

 

Det är oklart hur förhandlingarna inom den kommunala sektorn går vidare. Ett alternativ kan vara ett avtal för de parter som var redo att acceptera medlingsbudet.

Fosu kommer att föreslå att förhandlingarna med KT återupptas utan Sote rf.


Så här twittrade Linda Felixson för en kort stund sedan:Ett annat alternativ är att det avtalslösa läget fortsätter våren ut och att förhandlingarna återupptas först i höst och då med eventuella hot om stridsåtgärder.

 

Läs också på Läraren: "Vårdfacken förkastade medlingsbudet"

Läs också på OAJ: "Tehy och Super fällde förslaget till uppgörelse – nu måste en lösning förhandlas fram utan Sote"