Medlingsbud i de kommunala förhandlingarna  

Förhandlingsorganisationerna ska nu ta ställning till medlingsbudet vars innehåll inte är offentligt. Deadline är torsdagen den 30 april klockan 12.00. För att kunna godkänna budet måste det innehålla många av de huvudmålsättningar vi hade inför hela förhandlingsrundan, säger Linda Felixson, vice ordförande i FSL och även medlem i OAJ:s inkomst- och lönepolitiska utskott. 

 

Efter nästan en hel månads medling tillsammans med riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala meddelades för en stund sedan att ett medlingsbud har getts till förhandlingsorganisationerna Fosur.f, JAU r.fSoter.fsamt till arbetsgivarparten KT. Medlingsbudets innehåll är inte offentligt.

 

Riksförlikningsmannen har satt deadline för godkännande eller förkastande av budet torsdag 30.4 klockan 12.00.   

 

Den part som förhandlar för lärarna, närmare sagt FOSU (Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade), ska nu ta ställning till medlingsbudet. Det innebär också att OAJ:s inkomst- och lönepolitiska utskotttar ställning till medlingsbudet innan det går vidare till OAJ:s styrelse för eventuellt godkännande för lärarfackets del. Även FOSU:s styrelse tar ställning till budet.

 

Någon av de andra parterna kan förkasta budet, till exempel arbetsgivarna KT eller Soterf som representerar sjukskötarna i Tehy och Super.

 

FSL är representerat i både OAJ:s styrelse och inkomst- och lönepolitiska utskott och tar där ställning till medlingsbudet utgående från målsättningarna och nuläget med coronakrisen.

 

-  För att kunna godkänna budet måste det innehålla många av de huvudmålsättningar vi hade inför hela förhandlingsrundan, säger Linda Felixson, vice ordförande i FSL och även medlem i OAJ:s inkomst- och lönepolitiska utskott. 

 

På www.fsl.fi och våra sociala mediekanaler uppdaterar vi er kring vilka parter som godkänner eller förkastar medlingsbudet. Om ett avtal inte nås nu fortsätter det avtalslösa läget, möjligen ända in på hösten.

Läs också: Tehy på tvären

"I långdansen kring kommunsektorns tjänstekollektivavtal har det blivit allt mer uppenbart att vårdfacken vill valsa åt ett eget håll."