Inger Damlin är ny FSL-ordförande

Inger Damlin från Vörå är ny förbundsordförande för Finlands svenska lärarförbund, FSL. Damlin, 51 år, utsågs till ordförande vid FSL:s fullmäktigemöte i Helsingfors den 3 juni 2020. Hon konstaterar att det har varit en turbulent vår och att lärarfacket har en viktig roll just nu.

 '

 

- FSL står för den stabila intressebevakaren som medlemmar litar på då det uppstår kris. Det är många indikatorer på att det är just så. Medlemsantalet har ökat, antalet besökare på hemsidor och sociala mediekanaler har skjutit i höjden och förbundets uttalanden har ofta synts i pressen. Våra medlemmar är de bästa sakkunniga vad gäller undervisningsarrangemangen. Vi måste lyssna in deras synpunkter för att minska på den arbetsbelastning som coronatiden förorsakat. Målet måste vara en intressebevakning som stärker lärarkraften, säger Damlin.

FSL:s nyvalda ordförande är utbildad klass-, ämnes-, invandrar- och speciallärare och har sedan 2016 jobbat som rektor för Korsholms högstadium. Damlin har gedigen facklig bakgrund, bland annat som representant i FSL:s fullmäktige och styrelse och under de sex senaste åren som FSL:s representant i OAJ:s styrelse.

I ordförandevalet kandiderade också Jeanette Lindroos från Pargas, Pamela Leka från Helsingfors och Jens Mattfolk från Raseborg.

Damlin har utsetts till ordförande för den resterande mandatperioden, det vill säga till slutet av 2022. Uppdraget som förbundsordförande sköts som ett heltidsarbete vid FSL:s kansli. Nästa gång väljer FSL ordförande hösten 2022.

Den nya ordföranden tillträder så fort som möjligt men senast i början av det nya läsåret.

Kontakta oss:

Inger Damlin, nyvald förbundsordförande, 045 804 2770 (kommentarer)
Mirjam Heir-Lindström, kommunikatör, 040 686 9959, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.