Insändare: Nu litar man inte på lärarna längre

En knapp månad av distansundervisning parallellt med närundervisning för en del elever har pågått och redan nu börjar den finlandssvenska pressen peka finger. Politikerna jämför och påstår att den egna kommunens lärare inte levererar bäst eller mest. Nu börjar politiker jämföra och påstå att den egna kommunens lärare inte levererar bäst eller mest. 

Men om vi backar bandet lite…

(Denna insändare har publicerats i Vasabladet 8.4.2020.)

Under de senaste åren har många städer och kommuner skurit i resurserna för bildningen. Man sparar, man får absolut inte överskrida budget, man måste skära ner och använda osthyveln. 

Många utbildningsanordnare har inte haft resurser för att köpa in digitala hjälpmedel för lärare och elever och återanvänder den söndriga boken för femte gången. Man delar på maskinerna som finns i skolan och gör sitt bästa för att hänga med i digitaliseringen. 

I hur många kommuner kan man ärligt säga att man har satsat på lärarnas fortbildning när det kommer till digitaliseringen, hur många har ens en plan för digitaliseringen? Hur många har gett resurser för It-stöd åt lärarna eller anställt egna it-lärare? Hur många lärare har fått jobbtelefoner för att kunna hålla kontakt till elever och vårdnadshavare?

En av styrkorna i den finländska skolan har alltid varit lärarens pedagogiska frihet att anpassa undervisningen, att skräddarsy lösningar för varje enskilt klassrum. Men nu litar man inte på läraren längre och man hävdar att läraren inte gör sitt bästa; Hon har haft för lite kontakt med sina elever, han ger alldeles för många uppgifter. Men jag lovar, lärarna gör sitt bästa i denna helt nya situation där undervisningen fick ställas om, över en natt.

"Lärarna jobbar utgående från de premisser politikerna gett när de fördelat resurserna."

Lärarna jobbar utgående från de premisser politikerna gett när de fördelat resurserna. Låt oss dessutom göra vårt jobb utan hot om permitteringar. Ge oss arbetsro. Ha tillit till att vi gör det bästa vi kan istället för att dra mattan under våra fötter. Lyft läraren som hjälper ditt barn. Lyft skolan som kunnat erbjuda en platta eller dator till alla hem. 

Vi lärare ser hur hemmen kämpar, hur föräldrarna balanserar mellan sina egna jobb och barnens behov av hjälp i skolgången. Vi ser att dom gör sitt yttersta.

Vasabladets ledartext i helgen var klumpig och illa timad. Just nu, en knapp månad efter att undantagstillståndet utlystes måste vi hålla ihop och visa tilltro till varandra och oss själva.

Tillsammans kommer vi långt.

 

Linda Felixson
Vice ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund