Rektorernas arbetsbord svämmar över – vi behöver kunna dela på ledarskapet

Tid för ledarskap är nyckeln till en välmående och fungerande skola. Det finns ett stort behov av tilläggsresurser för att kunna fördela ledarskapet på fler personer. Mer tid för rektorerna att sköta alla olika arbetsuppgifter förbättras inte bara lärarnas utan också elevernas välmående och ork.

 

Rektorsuppdraget är omfattande, utmanande och upplevs ibland ensamt. En rektor är ansvarig för allt från utvecklingssamtal och personalens välmående till fastighetsskötsel och inneluftproblem. Inger Nabb, rektor för Vikinga skola i Vasa, upplever att för mycket av arbetstiden går åt till administrativa uppgifter som dokumentation, personalförvaltning och samarbete med stadens tekniska sektor.

- Som rektor är man också en allmän informationsbyrå som ska ha öppet hela tiden, säger Nabb.

Att jobba som rektor innebär ofta att man leder ett kollegium, i vilket många upplever en hög arbetsbelastning. 

- Det är klart att har lärarna mycket så har jag som rektor mycket, säger Nabb som också konstaterar att elevfrågorna ofta är utmanande nuförtiden.

FSL framhåller att möjligheterna att fördela rektorernas arbetsuppgifter måste förbättras. Förbundet anser att OAJ:s krav på högst 20 underlydande per chef också måste garanteras. 

- Vi måste skapa bättre förutsättningar för ledarskapet. I stora skolor kan det behövas fler biträdande tjänsterektorer, i mindre skolor kan det handla om att minska på den förordnade rektorns undervisningsskyldighet. Ansvarsuppgifterna måste kunna fördelas på fler personer, säger Christer Holmlund, FSL:s förbundsordförande.

Ett fungerande ledarskap är avgörande för att upprätthålla en välmående arbetsplats och skola för personalen och för eleverna.

- Arbetsbelastningsfrågan är lika brännande för rektorerna som för lärarna. FSL jobbar ständigt med att bevara attraktionskraften för det viktiga rektorsjobbet som många trots allt upplever som väldigt givande, säger Jens Mattfolk, ombudsman på FSL.

 

Kontakta oss:

Christer Holmlund, förbundsordförande, 040 532 9800, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Jens Mattfolk, ombudsman, 020 749 5470, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mirjam Heir-Lindström, kommunikatör, 040 686 9959, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

> Pressbilder