Höj ribban i skolfrågor

Snart är skolan störst i kommunekonomin. När ansvaret för social- och hälsovård flyttar till landskapen, blir utbildning kommunens tyngsta fråga. Det här borde förplikta, inte förskräcka.

 

Idag står utbildningen för cirka 30 procent av kostnaderna i kommunen. Efter social-, hälsovårds- och landskapsreformen, stiger andelen till ungefär 60 procent. Då måste kommunerna ta kloka beslut i skolfrågor, konstaterar fullmäktige för Finlands Svenska Lärarförbund FSL.

 

Kommunerna har idag stor självbestämmanderätt i skolfrågor. Det betyder att det finns stora variationer i kommunernas satsningar på skola och utbildning. Antalet undervisningstimmar varierar, skolhusens skick varierar, tillgången på special- och stödundervisning varierar, skolornas IT-utrustning och läromedel varierar, undervisningsgruppernas storlek varierar, lärarnas fortbildning varierar.

 

Utmärkta skolor är konkurrenskraftiga lockbeten för skattebetalande kommuninvånare. Anställ tillräckligt många utbildade lärare, håll skolhusen i skick och bygg nya då det behövs, satsa på skolornas rektorer och stödpersonal och värna om både elevernas och lärarnas trivsel, trygghet och välmående. Det lönar sig.

 

Snart är skolan störst i kommunekonomin. Fullmäktige för Finlands Svenska Lärarförbund FSL uppmanar alla kommunala beslutsfattare att förvalta förtroendet väl. Gör din kommun till Svenskfinlands bästa skolkommun.

 

***

FINLANDS SVENSKA LÄRARFÖRBUND FSL
Tammerfors den 10-11 november 2016
Uttalande från förbundsfullmäktiges höstmöte