Vi ses på Prakticum!  

För ett par veckor sedan presenterade lärarfacket OAJ alarmerande siffror kring hur många inom yrkeskåren som överväger branschbyte. Nu står vi då här med Prakticum, en skola där 16 av 90 lärare valt att göra slag i saken.

Är det god personalpolitik att bara acceptera att ett stort antal lärare flyr fältet, rycka på axlarna och tänka att det här är det nya normala?

Reformer, nedskärningar och pandemin har satt djupa spår inom utbildningen. Lärare efter lärare vittnar om en ökad arbetsbelastning och en vardag med ett läge som inte längre är hanterbart.

Vi har inte råd att dränera utbildning på det kunnande och den erfarenhet som lärarna besitter.

Vi är övertygade om att varje lärare behövs, all erfarenhet spelar roll för kvaliteten på vår utbildning. Vi har inte råd att dränera utbildning på det kunnande och den erfarenhet som lärarna besitter.

Ledarna är de som skapar goda förutsättningar för lärare att undervisa och handleda. Mår lärarna bra finns det reella förutsättningar för studerandena att prestera. Mår studerandena bra så är förutsättningarna för inlärning de bästa.

FSL är förbundet nära medlemmen och vi vet att man på Prakticum behöver stöd just nu. Därför ordnar vi en träff med lärarna där idag, tisdagen den 26 oktober. Vårt viktigaste uppdrag är intressebevakning och det sköter vi bäst genom att lyssna på dem det gäller. 

Ingers signatur

(Fler träffar med lärarna på Prakticum är på kommande så missade du den i tisdag är du välkommen nästa gång!)