"Utan bildning, ingen demokrati"

Trettondag 2021, en dag som spelar roll för framtiden. Det som hände i Washington, det som utspelades i kongresshuset påverkade vår sanna tro på demokrati som samhällets självklara grundpelare.

Sociala medier är i dag en del av allt som sker. “Likes” styr den allt mer svartvita världen.Klimatet är hårt, polariseringen stark och desinformationen utbredd. Ledord som respekt och demokratiär svåra att måna om.

Vi lärare och rektorer har ett viktigt jobb, vi är en del av samhällets demokratibygge.

Demokrati är ingen självklarhet. Demokrati kräver ständigt underhåll. Från det att barn i tidig ålder lär sig skillnad på rätt och fel, till levande elevdemokrati och aktivt medborgarskap ska medvetenheten vara närvarande

Vi lärare och rektorer har ett viktigt jobb, vi är en del av samhällets demokratibygge. Vi gör vårt yttersta varje dag för att följa det styrdokument där delaktighet, kritiskt tänkande, samhällskunskap och läskunnighet utgör viktiga delar. Vi jobbar för bildning.

Utan lärare, ingen bildning.Utan bildning, ingen demokrati.

Ingers signatur