Elevens stöd får inte bli enbart en plan

Marins regering har en vision om att stärka elevers rättigheter, en vision som skolfolket applåderar.

Vår skola är iklädd ett stödsystem som har tio år på nacken, och fältet efterlyser en rejäl renovering av systemet. Samhället har förändrats, läroplaneruppdateras och elevers vardag förändrats mycket det senaste decenniet. Maskineriet behöver helt enkelt en rejäl översyn, eventuellt vore också lite smörjmedel och reservdelsbyte på sin plats.

Augusti 2022 ger en arbetsgrupp ett förslag på en revidering av trestegsstödet. Just nu pågår arbetet och undervisnings och kulturministeriet lyssnar in. I den processen är FSL en del, vi blir hörda. 

Under de senaste veckorna har jag träffatspeciallärare från olika regioner och lyssnat in, speciallärare som i sin tur lyssnat in lärare som gett sin synEn helt fantastisk process som väckt tankar, en process som ännu en gång påmint mig om hur enormt viktiga ni lärare och rektorer är för våra barn och unga.

Man förväntar sig att skolan ska sudda ut ojämlikheterna i samhället men här vill jag vara tydlig;Det uppdraget är en utopi med dagens resurser och system.

Allt för ofta uppgörs planer utan att någon sett över resurserna.Allt för ofta görs planerna på en onödigt detaljerad nivåsom varken stöder eleven eller pedagogiken. Man förväntar sig att skolan ska sudda utojämlikheterna i samhället men här vill jag vara tydligDet uppdraget är en utopi med dagens resurser och system.

Grundförutsättningar för ett fungerande stödsystem är och kommer alltid att vara en tillräckligt hög lärartäthet och en stödundervisningsresurs som gör det möjligt att i ett tidigt skede fånga upp barnen i behov av hjälp. En tillräcklig tillgång påbehöriga speciallärare och specialklasslärare är av högsta vikt här, elever har rätt till stöd genast när behov uppstår, men även rätt till behöriga lärare.

morgon träffar jag arbetsgruppen på ministeriet och framförera tankar på en detaljerad och konkret nivå. Planer i all ära, men det är vad vi verkligen gör som spelar roll. 

Ingers signatur