OAJ fortsätter förhandla och håller fast vid sina mål för den privata sektorn

OAJ fortsätter förhandlingarna inom den privata utbildningssektorn och strävar aktivt efter att hitta en lösning. JHL:s och Jytys förhandlingsresultat påverkar inte OAJ:s mål och upplägg.

 

Den här artikeln baserar sig på en nyhet publicerad på OAJ:S webbsida 22.5.2024. 

Lärarna vid de privata skolorna och läroanstalterna har varit i ett avtalslöst tillstånd sedan början av april. Två strejker har genomförts under våren. Riksförlikningsmannen har hittills lämnat ett medlingsbud som OAJ inte kunde godkänna.

JHL och Jyty som representerar personalen för administration och stödtjänster vid privata skolor och utbildningsanordnare, meddelade den 21 maj att de har nått ett förhandlingsresultat med Bildningsbranschen.

– Detta påverkar inte OAJ:s åtgärder eller mål. Vi deltar i medlingen och fortsätter förhandlingarna om en lösning för undervisningspersonalen som tidigare. Vårt mål är en löneuppgörelse som tryggar den privata utbildningssektorns och vuxenutbildningscentrens konkurrenskraft och attraktionskraft, säger OAJ:s förhandlingschef Petri Lindroos.

Lindroos påpekar att det skulle vara till fördel för både Bildningsbranschen och OAJ om en lösning kunde nås genom förhandlingar.

WhatsApp Image 2024 05 13 at 08.42.55 2

– Vi har ett starkt stöd bland våra medlemmar i den privata undervisningssektorn för att fortsätta förhandla utgående från våra egna målsättningar. Vi är beredda att förhandla så länge som det behövs. Inom FSL ser vi att det bland annat är viktigt för minoriteten i minoriteten, nämligen våra språköar, säger Jens Mattfolk ombudsman på FSL.

Medlingen i den pågående arbetstvisten fortsätter måndagen den 27 maj under ledning av riksförlikningsman Anu Sajavaara.

De avtalslösningar som JHL och Jyty nådde gäller endast skolornas och läroanstalternas administrations- och stödtjänstpersonal, inte undervisningspersonalen.