Idag är Ullis på andra sidan staketet

Under två dagar höll sig lärarna undantagsvis utanför stängslet som ingärdar skolgården till Tammerfors svenska samskola. Skolan var en av de läroinrättningar som deltog i strejken inom den privata undervisningssektorn 23-24.4. I slutändan strejkar vi för barnens skull, säger klasslärare Lasse Koskinen.