Ansiktsmask i skolan – “Kniviga situationer kan uppstå”

THL:s senaste rekommendation om ansiktsmask i skolorna innebär att myndigheterna på regionalt eller lokalt plan kan fatta beslut, utgående från epidemiläget, om ansiktsmasker ska rekommenderas i skolan. Utbildningsanordnarna ska överväga hur rekommendationen ska tillämpas i praktiken, skriver Utbildningsstyrelsen. FSL uppmanar utbildningsanordnarna att vara tydliga i sina direktiv till skolpersonalen, framför allt hur man ser på övervakningen.

 

En rekommendation är inget tvång, konstaterar UBS. “Det är ändå skäl att uppmuntra till att använda ansiktsmask och instruera hur masken används, för att man så effektivt som möjligt ska kunna förhindra att epidemin sprids.” I huvudstadsregionen har fler kommuner nu meddelat att man följer rekommendationen om ansiktsmask i andra stadiets skolor och läroverk.

Eftersom direktiven nu är att utbildningsanordnarna och skolorna ska börja planera och förbereda sig på att använda ansiktsmasker skulle det behövas tydligare direktiv kring bland annat övervakningen av om och hur maskerna används.

"Man kan inte förutsätta att lärarna ständigt ska övervaka det här, det skulle sluka för mycket värdefull tid."

En porträttbild på Inger Damlin med allvarlig min.
- För att ansiktsmaskerna ska ha en skyddande effekt måste de användas korrekt och helst av alla, vilket nog är utopistiskt i en skolmiljö med barn och unga i olika åldrar där olika typer av läroämnen undervisas. Man kan inte förutsätta att lärarna ständigt ska övervaka det här, det skulle sluka för mycket värdefull tid, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.

Eleverna och studerandena (i praktiken vårdnadshavarna alltså) fattar själva beslut om man använder ansiktsmask i skolan eller inte. Eftersom det i vissa familjer är en ekonomisk fråga är det viktigt att utbildningsanordnarna tydligt informerar om vem som bekostar ansiktsmaskerna för eleverna och studerandena.

- Det är inte en helt okomplicerad fråga eftersom vårdnadshavarnas val inte kanske är vad eleven själv skulle önska eller vad man i skolan förespråkar. Kniviga situationer kan uppstå, säger Damlin.

Utgångspunkten är att studerandena på andra stadiet skaffar och betalar för maskerna själva medan utbildningsanordnaren bekostar maskerna för elever i årskurserna 7–9 i den grundläggande utbildningen och i påbyggnadsundervisningen. Kommunerna bör se till att ansiktsmasker finns tillgängliga avgiftsfritt för dem som är i mest sårbar ställning, man kan också välja att erbjuda ansiktsmasker avgiftsfritt till alla studerande på andra stadiet.

FSL förutsätter att arbetsgivaren tillhandahåller ansiktsmasker åt personalen om ett beslut om ansiktsmask i skolan fattas.

Är ni beredda?

Vi är nu på väg in i ett andra skede av coronavirusepidemin och därför är det skäl att se över planerna för specialarrangemangen, till exempel om en klass eller en del av kollegiet måste övergå till distansarbete en period.

"Ingen vet när och om coronaviruset når den egna skolan och arbetsplatsen men med en bra plan kan man undvika en del onödigt strul."


En porträttbild på ombudsman Jens Mattfolk.
- Det är skäl att planera och förbereda sig väl så att en övergång till distansundervisning för hela eller en del av skolan kan ske så smidigt som möjligt. Ingen vet när och om coronaviruset når den egna skolan och arbetsplatsen men med en bra plan kan man undvika en del onödigt strul, säger ombudsman Jens Mattfolk.