FSL donerar 5000 euro till Mieli Psykisk Hälsa Finland

Finlands svenska lärarförbund överräckte en donation på 5000 euro till medborgarorganisationen Mieli Psykisk Hälsa Finland, under jubileumsfesten den 19 april i Helsingfors. Istället för medlemsgåvor under jubileumsåret har förbundets styrelse beslutat att stöda en organisation som främjar den psykiska hälsan och verkligen gör skillnad för elever och studerande, sade FSL:s ordförande Inger Damlin.


FSL:s förtroendevalda, föreningsaktiva och inbjudna samarbetsparter firar förbundets 50-årsjubileum under en festmiddag och tillhörande framtidsdag 19-20.4 i Helsingfors.

 
Foto: Marie Lillhannus

Under festligheterna på fredagskväll fick Mieli ry motta förbundets donation på 5000 euro.

Mieli ry:s logo

Förbundets ordförande Inger Damlin sa i sitt tal att FSL alltid försöker utnyttja sin röst i samhällsdebatten kring barn och ungas mående och för fram medlemskårens viktiga budskap kring hur man kan förbättra måendet, motivationen och skolgången.

– Vårt förbund har ett ansvar som vi tar på stort allvar. Därför känns det synnerligen angeläget att FSL istället för medlemsgåvor under jubileumsåret har valt att skänka en betydande summa till en viktig organisation som verkligen gör skillnad.

Mieli är en medborgarorganisation som främjar psykisk hälsa, erbjuder krishjälp och förebygger psykisk ohälsa, inte bara för barn och unga utan också vuxna i arbetslivet och seniorer.

På plats för att motta donationen på 5000 euro var Anna-Lena Sahlström, projektledare på Mieli Psykisk Hälsa Finland.

***

Sedan 1974 har vi bevakat de svenskspråkiga lärarnas, rektorernas och lektorernas intressen. Närmast vårt hjärta ligger den finlandssvenska skolan och vi är stolta över att idag få representera runt 95 procent av hela den svenskspråkiga undervisningspersonalen.

Läs förbundsordförande Inger Damlins 
tankar om förbundets 50 år.