Läs mera om 'Inget nytt avtal för lärarna – Sote rf förkastade medlingsbudet '

FOSU, som förhandlar för lärarna skulle ha godkänt avtalet men Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf sade nej. De har alltså förkastat medlingsbudet och därför faller hela paketet sönder. Lärarna hade föredragit arbetsro, säger FSL:s vice ordförande Linda Felixson.  

Läs mera om 'Medlingsbud i de kommunala förhandlingarna  '

Förhandlingsorganisationerna ska nu ta ställning till medlingsbudet vars innehåll inte är offentligt. Deadline är torsdagen den 30 april klockan 12.00. För att kunna godkänna budet måste det innehålla många av de huvudmålsättningar vi hade inför hela förhandlingsrundan, säger Linda Felixson, vice ordförande i FSL och även medlem i OAJ:s inkomst- och lönepolitiska utskott. 

Var står vi egentligen i avtalsförhandlingarna? Tidningen Lärarens chefredaktör Mattias Fagerholm rapporterar om strandade medlingsförsök, förhoppningar om en lösning inom april och en risk för att allt drar ut till hösten.

Läs mera om 'Vad innebär medling?'

De kommunala förhandlingarna avbröts förra veckan men återupptogs direkt hos riksförlikningsmannen. Vad ska vi förvänta oss för resultat av medlingen och vad är det som gäller när parterna får hjälp av riksförlikningsmannen?

Läs mera om 'Avtalet för de kommunalt anställda har löpt ut  '

Från och med idag den första april har vi ett så kallat avtalslöst läge för våra kommunalt anställda medlemmar. Förhandlingarna har varit segslitna och coronakrisen har naturligtvis satt sin prägel på situationen.  

Förhandlingarna inom kommunala sektorn, som har pågått i nästan tre månaders tid, har avslutats utan att resultat nåddes. En uppgörelse eftersträvas i fortsättningen under riksförlikningsmannens ledning. Vi går in i ett avtalslöst läge från den 1 april. Kommunarbetsgivaren var inte beredd att i tillräcklig mån främja knappt någon av våra målsättningar. Det fanns inte förutsättningar för en uppgörelse och nu är vi alltså här, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Lärarfacket OAJ och Bildningsarbetsgivarna har nått ett förhandlingsresultat inom den privata undervisningssektorn. Avtalsparterna har ännu inte godkänt resultatet och därför är informationen om innehållet i avtalet ännu knapphändig. Det torde ändå vara klart att de obetalda kiky-timmarna försvinner, skriver tidningen Läraren.

Läs mera om 'Hör upp FSL-medlemmar!'

I samband med en avtalsrunda är det viktigt att vi på FSL:s kansli kan nå ut till alla våra medlemmar. Om det blir aktuellt med till exempel en strejk måste vi kunna nå er via en annan e-postadress än den ni använder i ert jobb.

Gå därför in på våra medlemssidor och skriv in en privat e-postadress. Kolla också att telefonnummer och annan information är uppdaterad. Tack! 

Läs mera om 'Våra fyra viktigaste mål med det nya avtalet '

Nu ska nya kollektivavtal förhandlas fram. OAJ, som även förhandlar för FSL:s medlemmarnas del, har fyra huvudsakliga målsättningar. Ja, och löneförhöjningar! 

1. Utgångspunkten när OAJ avtalsförhandlar är naturligtvis alltid en överenskommelse

2. Om man inte lyckas hitta en lösning som förbundet och dess medlemmar kan acceptera innan avtalen går ut (31.3.2020), har OAJ (och då även FSL) rätt att ta till stridsåtgärder*.

3. OAJ fattar beslut om eventuella stridsåtgärder. 

4. OAJ fattar även beslut om tidtabellen och vilka medlemsgrupper som involveras. 

5. Ansvaret för dessa beslut ligger alltså hos OAJ, inte hos de enskilda medlemmarna. 

6. Arbetsgivaren kan inte förbjuda en medlem att delta i stridsåtgärderna.

7. I en stridsåtgärd deltar en del av medlemmarna för hela medlemskårens sak. 

* En stridsåtgärd kan till exempel vara strejk, demonstration eller ansökningsblockad.