• nfront1
  • nfront2
  • nfront3

Är du ny lärare? Välkommen till arbetslivet, skolvärlden och FSL. Enklast blir du medlem i FSL och din lokala lärarförening genom att fylla i medlemsblanketten på webbplatsen.

Skriv in i skolans läsårsplan om och på vilket sätt skolan deltar i Stafettkarnevalen. Tänk också på att den grundläggande utbildningen ska vara avgiftsfri. Bland annat det här påpekar Regionförvaltningsverket i sin rekommendation om skolorna och Stafettkarnevalen.

Är du ny lärare? Eller behöver du en kort intro till hur din lön egentligen är uppbyggd? Titta på vår nya kortfilm om lärarlöner.

Goda nyheter för dig som är intresserad av yrkesinriktad rehabilitering. FSL har beviljats en Kiila-rehabiliteringskurs för svenskspråkiga lärare. Kursen inleds 14.11.2016 på Härmä Rehab. Ansök om en plats på så fort som möjligt, helst före den 11 oktober 2016.

Har du koll på vad konkurrenskraftsavtalet betyder för dig som är lärare eller rektor? I avtalet som berör över 90 procent av arbetsmarknaden finns bland annat en klausul om förlängning av arbetstiden. Vi har gjort en snabbintroduktion i tolv punkter. Läs vår information.

Har du en fråga som du vill att lärarfacket ska jobba för? Eller en verksamhet som du vill föra in på förbundets agenda? I så fall ska du skriva en motion till FSL:s förbundsfullmäktige.

Har du kontrollerat att din medlemsavgift till FSL faktiskt dras av från lönen varje månad?

I början av ett läsår är det bra att kolla att lönen är korrekt. Får du lön enligt dina övertimmar, tilläggsuppgifter, tjänsteår och din behörighet?

Underkategorier

FSL:s nyhetsbrev

Läs på nätet...

Prenumerera

Finlands Svenska Lärarförbund FSL

FSL är ett fackförbund för alla svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer. Vi har över 5 000 medlemmar, alltså drygt 95 procent av den svenskspråkiga undervisningspersonalen. 

Gå till din lärarförening