• nfront1
  • nfront2
  • nfront3

Börjar det vara ett tag sedan du gick i skolan? Är du kommunalvalskandidat och genuint intresserad av att satsa på skola och utbildning? Delta i vår kampanj ”Skugga en lärare” och få möjligheten att följa en lärare några timmar under en vanlig skoldag.

Att skugga en lärare är en intressant upplevelse där skolvardagens alla glädjeämnen och utmaningar presenteras på ett konkret sätt.

Har du koll på vad konkurrenskraftsavtalet betyder för dig som är lärare eller rektor? I avtalet som berör över 90 procent av arbetsmarknaden finns en klausul om en förlängning av arbetstiden.

Vi har sammanfattat förändringarna i tolv punkter. 

I våra grundskolor och gymnasier går runt 600 000 elever och studerande. Det här är en grupp som har tagit många (ekonomiska) smällar de senaste åren. Nu måste vi satsa på dem. Det lönar sig.

Den 9 april är det kommunalval och vi vill uppmana både kandidater och väljare att sätta skolfrågorna högst upp på agendan.

I och med att lärarjobben i bl.a. huvudstadsregionen nu har lediganslagits vill FSL poängtera behovet av ett lärarregister. Det behövs ett öppet register, där lärarnas behörighet och arbetsplats framgår. Vi listar fyra fördelar.

FSL:s nyhetsbrev

Läs på nätet...

Prenumerera

Finlands Svenska Lärarförbund FSL

FSL är ett fackförbund för alla svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer. Vi har över 5 000 medlemmar, alltså drygt 95 procent av den svenskspråkiga undervisningspersonalen. 

 valet banner

Gå till din lärarförening