• nfront1
  • nfront2
  • nfront3

Vårt kansli håller sommarpaus från den 3 till den 30 juli den här sommaren. Under sommarpausen uppmanar vi dig som har ett brådskande ärende att kontakta:

Ombudsman Jens Mattfolk - 26.6-2.7

Förbundsordförande Christer Holmlund - 3.7-23.7

Förbundssekreterare Jan-Mikael Wikström - 24.7-30.7 

Icke akuta ärenden återkommer vi gärna till i augusti. Ha en skön sommar! 

 

Här har vi listat de vanligaste frågorna som vi på FSL får kring medlemsskapet under sommaren. Kanske din fråga också gäller det här?!

Som FSL-medlem är du försäkrad i bolaget Turva. Kom ihåg att vårt medlemskort samtidigt fungerar som ditt reseförsäkringskort. Ta med dig kortet när du åker iväg!

I vårt PM hittar ni bland annat information om nästa läsårs arbetstider, den nya samplaneringen och löner. Här har vi också publicerat de detaljer som inte rymdes med i den tryckta versionen i tidningen Läraren.

Om du insjuknar under sommarlovet kan du ha rätt till både lön och sjukdagpenning, som en kompensation för att du inte kan skjuta upp semestern. Läs detaljerna här om du är en lärare som inte omfattas av semesterlagen.

FSL:s nyhetsbrev

Läs på nätet...

Prenumerera

Finlands Svenska Lärarförbund FSL

FSL är ett fackförbund för alla svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer. Vi har över 5 000 medlemmar, alltså drygt 95 procent av den svenskspråkiga undervisningspersonalen. 

Gå till din lärarförening