• nfront1
  • nfront2
  • nfront3

Från och med nästa läsår (1.8.2017) ska samplaneringstiden räknas på årsbasis, inte per vecka. Den här förändringen innebär bland annat att lärare och rektorer måste ta itu med planeringen direkt i början av läsåret. Läs mer om hur många timmar det handlar om och vad som egentligen kan räknas som samplanering. 

Läs mera...

 

Endast tre procent av lärarna och rektorerna i grundskolan anser att resurserna för att uppfylla det så kallade trestegsstödet är tillräckliga. Skillnaderna mellan skolorna är stora och ojämlikhet har uppstått. För att garantera elevernas lagstadgade rätt till stöd i skolan måste bland annat grundfinansieringen öka och dokumentationen förenklas.

Läs mera...

OAJ:s omfattande undersökning, som också FSL:s medlemmar har deltagit i, visar att resurserna för att möta elevernas behov av särskilt stöd inte räcker till.

Har du koll på vad konkurrenskraftsavtalet betyder för dig som är lärare eller rektor? I avtalet som berör över 90 procent av arbetsmarknaden finns en klausul om en förlängning av arbetstiden.

Vi har sammanfattat förändringarna i tolv punkter. 

FSL:s nyhetsbrev

Läs på nätet...

Prenumerera

Finlands Svenska Lärarförbund FSL

FSL är ett fackförbund för alla svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer. Vi har över 5 000 medlemmar, alltså drygt 95 procent av den svenskspråkiga undervisningspersonalen. 

Gå till din lärarförening