• nfront1
  • nfront2
  • nfront3

Alla behöver vänner. I augusti startar OAJ:s kampanj Tillsammans! Ingen är en nolla. OAJ utmanar alla lärare och elever/studerande att tillsammans jobba för vänskap. Mera info om kampanjen i den bifogade flyern och på OAJ:s webbplats. Kampanjens YouTube-klipp hittar du här.

 

- I alldeles för många kommuner försöker man idag skyla över mögelproblemen med målfärg. Tyvärr funkar det sällan med quick fix i skolmiljö. Satsa istället på underhåll och ordentliga renoveringar eller nybyggen, säger Christer Holmlund. Läs hela pressmeddelandet.

I dagarna börjar cirka 3 900 förstaklassare sin skolgång på svenska i Finland. Det är ungefär lika många elever som under tidigare år. Antalet svenskspråkiga skolor (åk 1-9) har däremot minskat.

Är du ny lärare? Välkommen till arbetslivet, skolvärlden och FSL. Enklast blir du medlem i FSL och din lokala lärarförening genom att fylla i medlemsblanketten på webbplatsen. Om du har frågor får du gärna kontakta lärarföreningens skolombud på din skola eller FSL:s kansli. Du som nu börjar studera till lärare kan ansluta dig till Lärarstuderandes förening här.

- Jag tycker det är olyckligt att Förbundet Hem och Skola väljer att börja läsåret med att kritisera lärare och rektorer. Vid skolstarten föredrar jag hejarop och god anda, säger Christer Holmlund. Läs hela uttalandet.

Inför ett nytt läsår är det många medlemmar som flyttar, byter jobb eller ändrar namn. Hör du till dem? Kom i så fall ihåg att meddela dina nya uppgifter till FSL:s kansli. Lättast uppdaterar du oss genom att logga in i vårt medlemsregister.

Hur påverkar konkurrenskraftsavtalet lärares och rektorers anställningsvillkor? På OAJ:s webbplats hittar du en lista över vilka konsekvenserna blir för just dig och dina kolleger. Gå till infon på oaj.fi.

Undrar du över vad som händer om du insjuknar under sommarlovet? Om du insjuknar under sommarlovet, är du i allmänhet INTE tvungen att ansöka om tjänstledighet (sjukledighet) för sjukdomstiden. Läs mera i vår info Sjuk under sommaren. Infon riktar sig till dig som är lärare med undervisningsskyldighet.

FSL:s nyhetsbrev

Läs på nätet...

Prenumerera

Finlands Svenska Lärarförbund FSL

FSL är ett fackförbund för alla svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer. Vi har över 5 000 medlemmar, alltså drygt 95 procent av den svenskspråkiga undervisningspersonalen. 

Gå till din lärarförening