• nfront1
  • nfront2
  • nfront3

FSL önskar alla medlemmar, samarbetspartners och skolintresserade en riktigt skön sommar! FSL:s personal har semester mellan den 4 och 29 juli 2016. Under semesterperioden betjänar vi våra medlemmar endast i akuta rådgivningsärenden.

Hur påverkar konkurrenskraftsavtalet lärares och rektorers anställningsvillkor? På OAJ:s webbplats hittar du en lista över vilka konsekvenserna blir för just dig och dina kolleger. Gå till infon på oaj.fi.

Alla behöver vänner. I augusti startar OAJ:s kampanj Tillsammans! Ingen är en nolla. OAJ utmanar då alla lärare och elever/studerande att tillsammans jobba för vänskap. Mera info om kampanjen i den bifogade flyern och på OAJ:s webbplats.

 

Undrar du över vad som händer om du insjuknar under sommarlovet? Om du insjuknar under sommarlovet, är du i allmänhet INTE tvungen att ansöka om tjänstledighet (sjukledighet) för sjukdomstiden. Läs mera i vår info Sjuk under sommaren. Infon riktar sig till dig som är lärare med undervisningsskyldighet.

Kom ihåg att ha ditt OAJ/FSL-medlemskort till hands under sommarlovet. Med kortet får du schyssta rabatter både hemma och utomlands. På Jäsenedut.fi kan du kolla dina förmåner här hemma. På www.turva.fi/oajfslsvenska kan du läsa om dina försäkringsförmåner.

Natten till den 31 maj nådde man  resultat i förhandlingarna om hur avtalet om stärkt konkurrenskraft ska tillämpas i kommunala sektorn. Förhandlingsresultatet behandlas nu i de beslutande organen på arbetsgivar- och arbetstagarsidan. Läs om det aktuella förhandlingsläget i tidningen Lärarens nyheter.

Lärarkalendern 2016-2017 är nu tryckt. Kalendern postas före midsommar till alla våra tjänstgörande och studerande medlemmar. Om du inte vill ha din kalendern nästa år, kan du avboka den via vårt medlemsregister.

Noterade du vår sammanställning PM för läsåret 2016-2017 på mittuppslaget i tidningen Läraren 9/2016? I PM-texterna hittar du info om bland annat löner och tillägg, usk och arbetstid. På webben hittar du en PDF-version av PM för läsåret här.

FSL:s nyhetsbrev

Läs på nätet...

Prenumerera

Finlands Svenska Lärarförbund FSL

FSL är ett fackförbund för alla svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer. Vi har över 5 000 medlemmar, alltså drygt 95 procent av den svenskspråkiga undervisningspersonalen. 

Gå till din lärarförening