• nfront1
  • nfront2
  • nfront3

Jag vill komma ut och träffa rektorer, lärare och elever och se skolvardagen som den är, säger FSL:s förbundsordförande Christer Holmlund. Det är snart tio år sedan han själv jobbade i skolan och mycket har hänt.

OAJ:s omfattande undersökning, som också FSL:s medlemmar har deltagit i, visar att resurserna för att möta elevernas behov av särskilt stöd inte räcker till.

Börjar det vara ett tag sedan du gick i skolan? Är du kommunalvalskandidat och genuint intresserad av att satsa på skola och utbildning? Delta i vår kampanj ”Skugga en lärare” och få möjligheten att följa en lärare några timmar under en vanlig skoldag.

Att skugga en lärare är en intressant upplevelse där skolvardagens alla glädjeämnen och utmaningar presenteras på ett konkret sätt.

Har du koll på vad konkurrenskraftsavtalet betyder för dig som är lärare eller rektor? I avtalet som berör över 90 procent av arbetsmarknaden finns en klausul om en förlängning av arbetstiden.

Vi har sammanfattat förändringarna i tolv punkter. 

FSL:s nyhetsbrev

Läs på nätet...

Prenumerera

Finlands Svenska Lärarförbund FSL

FSL är ett fackförbund för alla svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer. Vi har över 5 000 medlemmar, alltså drygt 95 procent av den svenskspråkiga undervisningspersonalen. 

 valet banner

Gå till din lärarförening