Vad innebär medling?

De kommunala förhandlingarna avbröts förra veckan men återupptogs direkt hos riksförlikningsmannen. Vad ska vi förvänta oss för resultat av medlingen och vad är det som gäller när parterna får hjälp av riksförlikningsmannen?

 

1. Varför fortsätter förhandlingarna med medling?

Det fanns inte förutsättningar för att nå ett förhandlingsresultat utan medling. Både arbetsgivarna KT och FOSU som förhandlar för lärarna meddelade att medling behövs. I medlingen deltar också SOTE rf som är förhandlingsorganisation för fackförbunden Tehy och Super (social- och hälsovård) samt JAU (julkisen alan unioni) som representerar JHL och JYTY.

 

2. Är stridsåtgärder att vänta?

I nuläget har ingen huvudavtalsorganisation som deltar i medlingen meddelat om några stridsåtgärder. Vanligtvis när avtalsorganisationer förhandlar hos riksförlikningsmannen så ökar till exempel arbetstagarna trycket på arbetsgivarna genom stridsåtgärder. Men på grund av undantagstillståndet och coronaviruset så är denna medling hittills exceptionell såtillvida att medlingen fortsätter tillsvidare utan till exempel strejkvarsel. Just den här aspekten kan också leda till att medlingen pågår länge.

 

2. Ett hurudant förhandlingsresultat ska lärarna nu förvänta sig?

Det går inte att säga vilket resultatet av medlingen blir. Som tidigare nämndes så är inte lärarfacket ensamt i medlingen. Krav från andra fackförbund påverkar också medlingen eftersom det fortfarande är fråga om kommunernas pengar oavsett vem som ställer kravet. Det är alltså många pusselbitar som ska sättas.

 

4. Måste riksförlikningsmannens bud accepteras?

Nej. Det är obligatoriskt att delta i medling men det finns inget tvång att acceptera ett bud. Riksförlikningsmannen fungerar som ordförande och sätter agendan men strävar efter att parterna ska komma överens utgående från sina egna ramar. Riksförlikningsmannen kan sedan ge ett bud som varje organisation separat tar ställning till. Riksförlikningsmannen kan också avbryta medlingen eller föreslå att tillsätta en medlingsnämnd.

Här uppdaterar vi kortfattat det senaste på förhandlingsfronten: Förhandlingsfakta