Svårt att rekrytera behöriga elev- och studiehandledare i Svenskfinland – fältet efterlyser möjlighet att studera vid sidan om jobbet

FSL har kartlagt elev- och studiehandledarnas behörighet och rekryteringen av dem i de finlandssvenska högklasserna och gymnasierna. Resultaten visar att 35 procent av skolorna har haft svårt att rekrytera behöriga elev- och studiehandledare. Det finns ett enormt behov av en studiehandledarutbildning på svenska, situationen är katastrofal i gymnasierna, skriver en av rektorerna i undersökningen.

FSL:s färska kartläggning* omfattar så gott som alla finlandssvenska högklasser och gymnasier. Sammanlagt 65 förtroendemän, rektorer och elev- och studiehandledare har gett sina synpunkter på bland annat behörighetssituationen bland elev- och studiehandledare. Resultaten visar att nästan 30 procent av elev- och studiehandledarna är obehöriga, 35 procent säger att skolan har haft svårigheter att rekrytera behöriga.

Vi har ett flertal lärare som skulle vilja studera sig till att bli behöriga studiehandledare, men det finns inget vettigt sätt att göra detta.

Antalet elever eller studerande som en elev- och studiehandledare ansvarar för ligger i medeltal på 236 stycken, som mest hela 430 stycken. FSL förespråkar ett tak på maximalt 200 stycken.

Fsl2020 fridalonnroos 24

– Det är ett steg på vägen för att garantera att varje enskild elev eller studerande får tillräckligt med elev- och studiehandledning och som är i linje med gällande lagstiftning och läroplaner, säger Jens Mattfolk, ombudsman på FSL.

Bland respondenternas öppna svar framgår det tydligt att elev- och studiehandledaruppgifterna har svällt ut och att många arbetsmoment slukar tid från det huvudsakliga handledaruppdraget.

“Studiehandledaren sköter många extra uppgifter utöver sina traditionella uppgifter, tex. i anslutning till administrativa dataprogram som gäller hela skolväsendet i staden som skolbyrån har delegerat till skolan och helt schematekniska frågor. Här skulle det behövas akut minst en ½ studiehandledartjänst till, också med nu gällande rekommendationer.”

(citat ur undersökningen)

Det finns en tydlig efterfrågan på behörighetsgivande och flexibla studiemöjligheter. Bland alla 35 öppna svar i anknytning till den här frågan, uppger 16 respondenter att det finns ett behov av och intresse för behörighetsgivande studier.

 ”Vi har ett flertal lärare som skulle vilja studera sig till att bli behöriga studiehandledare, men det finns inget vettigt sätt att göra detta. Eftersom den förlängda läroplikten som är på gång garanterat kommer att innebära mer jobb för studiehandledare borde det definitivt finnas möjlighet att läsa sig till denna behörighet även fast man är ute i arbetslivet.”

(citat ur undersökningen)

– Just nu finns det så få behöriga på fältet att de lediga platserna lockar få eller inga behöriga sökande alls. Samtidigt kan det finnas erfarna men icke behöriga handledare som jobbat i många år men aldrig fått möjligheten att studera på svenska. För att möta dagens behov och en sannolikt ökande efterfrågan på handledning under de kommande åren, behövs det helt enkelt fler som har behörighet för att ge elev- och studiehandledning, säger Mattfolk.

FSL har i diskussioner med Åbo Akademi fått indikationer på att flexibla utbildningsmöjligheter är på kommande inom en ganska så snar framtid.

– Förhoppningsvis får vi snart mer klarhet i det här, jag tror vi har lärare på kö för en studieplats, säger förbundsordförande Inger Damlin.

 

Elev- och studiehandledarprofessionen förutsätter en egen utbildning

Fsl2020 fridalonnroos 17

FSL vill framhålla att elev- och studiehandledarprofessionen är unik och skulle kräva en särskild forskningsbaserad utbildning. Handledning och samtalsteknik är områden som en studiehandledare måste behärska och en gedigen kännedom och förståelse för utbildningsfältet en förutsättning. Att det enbart finns möjlighet att studera det här som ett biämne räcker inte, anser Damlin.

– En flexibel utbildningsmöjlighet med specialkunnande är en stabil grund för den vägledning som utgör en viktig del av det livslånga lärande, säger hon.

Slide2
*Undersökningen genomfördes 19.11-11.12.2020 i huvudsak med verktyget Webropol, några svar samlades in genom telefonintervju. Sammanlagt inkom 65 svar. Svaren har samlats per enhet, alltså skilt för varje högstadium och gymnasium. Åland ingår inte i undersökningen.

Här en presentation av undersökningsresultaten: Elev- och studiehandledarsituationen i Svenskfinland_2020_FSL

FÖR MER INFORMATION:

Inger Damlin
förbundsordförande
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tfn 040 089 7300

Jens Mattfolk
ombudsman
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tfn 020 749 54 70

Mirjam Heir-Lindström
kommunikatör
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
tfn 040 686 9959