I Vasa får man räkna med kaos när rektorerna permitteras i två veckor - “Viktiga uppgifter skjuts upp eller blir ogjorda”

Vasa stad hävdar att permitteringarna av lärare och rektorer inte kommer att påverka undervisningen men där tar man fel. När man permitterar lärare under fortbildnings- och planeringsdagar påverkas kvaliteten på undervisningen på lång sikt men också lärarnas motivation på kort sikt. Att permittera rektorerna i 14 dagar är närmast omöjligt. En skola utan sin rektor är som en klass utan lärare, det blir kaos, säger FSL:s ordförande Inger Damlin.

 

Skolans rektor har en nyckelroll i den dagliga ruljangsen och i den långsiktiga planeringen och utvecklingen. Permitteringen av rektorerna kommer att få stora konsekvenser och visar på att beslutsfattarna i Vasa valt den enkla och kortsiktiga vägen.

- Stadens permitteringsbeslut är förkastligt. Vi har rektorerna att tacka för de smidiga arrangemangen som läget med coronaviruset har krävt. Rektorernas insats är avgörande för att skolan ska kunna fortsätta leverera trots alla utmaningar. Att permittera skolledarna nu är som att få en våt trasa i ansiktet, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin.

Skolans rektor sköter bland annat frågor som berör elevers mående, disciplinära ärenden och barnskyddsanmälningar, alltså viktiga, känsliga och ganska ofta akuta frågor som inte kan vänta. På rektorns arbetsbord ligger också läsårsplanering, schemaläggning och läraranställningar. Rektorn är också personalens förman.

Hur och när Vasa stad tänker genomföra permitteringen av rektorerna är ännu oklart men valet av tidpunkt och tillvägagångssätt är som att välja mellan pest och kolera.

"Viktiga uppgifter som berör eleverna och personalens hälsa och välmående skjuts upp eller blir i värsta fall ogjorda."


- Det finns ingen vettig tidpunkt att permittera en rektor. Viktiga uppgifter som berör eleverna och personalens hälsa och välmående skjuts upp eller blir i värsta fall ogjorda. Det pedagogiska ledarskapet är avgörande för hela skolans verksamhet, I Vasa kommer det garanterat att märkas av när rektorernas dyrbara tid sparas bort, säger Damlin.

Problemen skjuts på framtiden

Permitterar man en rektor under skolåret läggs många ärenden bara på hög, vilket ökar arbetsbördan när rektorn väl är tillbaka på skolan. Att permittera en rektor under till exempel sportlovet eller sommaravbrottet är knappast bättre.

- Som rektor är det svårt att hitta en lucka där man kan ta ut övertid eller semester. Permitteras vi på skolloven försvinner även den möjligheten. Många har dessutom delar av sin sommarsemester kvar eftersom coronaläget har inneburit en hel del extra planering, säger Fredrik Sundell, rektor vid Gerby skola i Vasa.

Lärarna blir utan kompetensutveckling och planering

Lärarna i grundskolan kommer att permitteras under de så viktiga planerings- och fortbildningsdagarna. Med skrala möjligheter till kompetensutveckling och planering kommer kvaliteten i skolan bli lidande. Ordförande för Vasa svenska lärarförening Jenny Teir är besviken över beslutet.

"Beslutet signalerar att stadens ledning anser att lärarna inte behöver fortbilda sig eller planera den pedagogiska verksamheten de kommande 1,5 åren."


- Det känns nonchalant mot lärarkåren som minsann redan känt av inbesparingarna under tidigare år. Det är mycket annat än lärarnas lektioner som ska planeras under fortbildnings- och planeringsdagar. Beslutet signalerar att stadens ledning anser att lärarna inte behöver fortbilda sig eller planera den pedagogiska verksamheten de kommande 1,5 åren.

Att ta bort lärarnas planeringsdagar leder till att andra arbetsuppgifter blir ogjorda och att man inte hinner förbereda sig lika väl för eventuella perioder med specialarrangemang.

- Jag hoppas verkligen att vi inte behöver återgå till distansundervisning i skolorna i detta läge, säger Teir.

Kontakta oss:

Inger Damlin, förbundsordförande, 040 089 7300, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Jenny Teir, ordförande för Vasa svenska lärarförening, 050 533 83 76, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fredrik Sundell, rektor för Gerby skola, 040 581 3147, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Mirjam Heir-Lindström, kommunikatör, tfn: 040 686 9959, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.