Tilläggstid krävs för reformen av den förlängda läroplikten

Finlands Svenska Lärarförbund FSL har, tillsammans med 27 andra organisationer, undertecknat ett ställningstagande gällande tilläggstid för beredningen av utvidgningen av läroplikten. Ställningstagandet överlämnades till Undervisnings- och kulturministeriet den 26 mars 2020.

 

Undertecknarna, medlemmar av uppföljningsgruppen för utvidgningen av läroplikten, för fram den gemensamma målsättningen, att hela årsklassen får en utbildning från andra stadiet, men att det krävs tilläggstid för att kunna garantera kvaliteten i lagberedningen och i verkställandet.

För att den nya läropliktslagen ska kunna verkställas effektivt och väl måste hela utbildningsfältet introduceras och många praktiska arrangemang sättas i ordning. Under de rådande omständigheterna är detta inte möjligt.

Läs hela ställningstagandet här (på finska).