Christer Holmlund ny generalsekreterare för de nordiska lärarna

FSL:s ordförande Christer Holmlund har valts till generalsekreterare för Nordiska Lärarorganisationers Samråd NLS.

-  Jag är glad, lycklig och ödmjukt tacksam över att ha fått förtroendet att jobba för de nordiska lärarorganisationerna! Målsättningen är att skapa goda förutsättningar för lärare att verka i och för en kvalitativt god utbildning i hela Norden, säger Holmlund.

Holmlund kommer därmed att lämna ordförandeskapet vid Finlands svenska lärarförbund. FSL väljer sannolikt en ny ordförande vid sitt fullmäktigemöte den 22-23.4.2020.

- FSL står på en stabil grund och kommer också i fortsättningen att vara ett livskraftigt svenskspråkigt lärarförbund och stark aktör inom utbildningssektorn i Svenskfinland.

Efterträder Rusk

- Samtidigt känns det vemodigt att lämna en organisation som gett mig mycket och varit en stor del av mitt yrkesverksamma liv.

Christer Holmlund har varit ordförande för FSL sedan år 2014. Han efterträder Anders Rusk, även han från Finland, som avgår med pension.

Holmlund tillträder i maj 2020.

NLS är ett samarbetsorgan för de nordiska lärarorganisationerna och representerar närmare 600 000 lärare och skolledare.