Världens bästa lärare bör få uppskattning varje dag

Världslärardagen instiftades 1994 av UNESCO och firas alltså för 25:e gången den 5 oktober i år. Finland svenska lärarförbund anser att de finländska lärarna ska få uppskattning alla dagar om året, inte endast på Världslärardagen.

Idag samlas över 700 lärare i Vasa och deltar i en fortbildningsdag för att öka sin kompetens kring läsning och förbättra sitt kunnande, men även för att utveckla skolan som helhet.

-För att kunna utveckla skolan på bästa sätt måste lärarna ges möjlighet att öka sitt eget kunnande via en kvalitativt god fortbildning. Dessutom bör fortbildningen ske på arbetstid, säger FSL:s ordförande Christer Holmlund.

Eftertraktad utbildning

I Finland har lärarutbildningen traditionellt varit populär och lockat många sökande. Det här har i sin tur garanterat en god utbildning för våra barn och unga.

-En dag som denna är det viktigt att se betydelsen av lärarnas insats. Vi måste se till att vår skola står på en stabil grund med lärare och rektorer som mår bra, säger Holmlund.

Världens bästa lärare

Finland har en lärarkår med mycket gott anseende, en lärarkår som också utomlands är känd för sin kompetens, en lärarkår som kanske är den bästa i världen. Våra lärare är professionella och uppskattade för sin yrkeskunskap.

-Vi lever i en tid då skolan förväntas ta allt mera ansvar. Det här ansvaret är betydligt större än det var 1994 då Världslärardagen instiftades. Därför är det viktigt att vi tillsammans skapar förutsättningar för dem som jobbar i skolan att sköta sitt uppdrag, säger Christer Holmlund.