FSL oroar sig för lärarnas arbetsbelastning

Våra lärare trivs överlag bra med sitt arbete. Många upplever att de utför ett meningsfullt jobb, visar arbetslivsundersökningar. Samtidigt drabbas allt fler lärare av utbrändhet. Finlands svenska lärarförbund FSL oroar sig i synnerhet för att arbetsbelastningen är stor bland de unga lärarna.

-Vi är oroliga över att attraktionskraften för läraryrket ska minska. Därför är det viktigt att ta oron på allvar och börja jobba förebyggande för att vi ska ha en yrkeskår som vill fortsätta med det värdefulla yrke de har, säger förbundsordförande Christer Holmlund.

Antalet lärare som blir sjukskrivna på grund av utbrändhet ökar. Särskilt oroväckande är att det i hög grad är unga lärare i början av sin karriär som drabbas.

Rhonda Lindkvist är en av de lärare som har drabbats av arbetsutmattning. År 2017 gick hon i väggen och var sjukskriven i nästan ett helt läsår.

-Jag undervisade en grupp elever med många olika behov, precis som alla lärare gör. Jag ställde höga krav på mig själv och då jag började bli utmattad upplevde jag att felet låg hos mig själv och jobbade ännu hårdare. Mängden arbetsuppgifter utanför undervisningen kan periodvis bli väldigt stor och tidskrävande. Till slut blev det för mycket, säger Lindkvist.

Arbetspar, mentorering och handledning som stöd

- Vi har redan under 10 års tid sagt att det så kallade trestegsstödet inte fungerar i praktiken. Det är ingen överraskning för oss att det leder till problem med lärarnas ork då resurser för att förverkliga stödet inte finns, säger Holmlund.

Rhonda Lindkvist lyckades ta sig tillbaka från sin arbetsutmattning bland annat tack vare nedsatt undervisningsskyldighet och möjligheten att jobba tillsammans med ett arbetspar.

FSL hoppas att liknande lösningar; arbetspar, mentorsprogram och arbetshandledning tas in i flera skolor för att kunna förebygga utbrändhet.

-En lärare som känner sig trygg i sin arbetsroll, har ork och tid för elever och studerande en garant för en kvalitativt god skola.  Att satsa på förebyggande och ge stöd är en förutsättning för detta, säger Christer Holmlund.

Skolans ledning i nyckelposition

Att skolornas rektorer är lyhörda för lärarnas signaler är av största vikt. Då finns förutsättningar att ingripa i tid.

-Det viktigaste är att man genast sätter in resurser då man ser tecken på att någon på arbetsplatsen inte längre orkar, säger Lindkvist.

Självreglering viktigt

- Ansvaret ligger inte enbart på arbetsgivaren, utan också på den enskilda läraren. Det är viktigt med självreglering där en sund bild av arbetsinsatsen finns som grund. Det måste finnas tillräckligt med tid även för lärare för vila, fritid och familj säger Christer Holmlund

Välmående i arbetet är FSL:s tema för läsåret 2019–2020 och något förbundet därför fokuserar extra på.

-Välmående i arbetet är något vi borde tänka på varje dag i skolorna. Därför har vi valt att betona det speciellt mycket i år, då det visat sig att våra tidigare insatser ännu inte lett till önskat resultat, säger Holmlund.