Pressmeddelande: Hot om permitteringar överskuggar regeringens skolsatsning

Antti Rinnes regering satsar nästan en miljard euro på utbildning, men samtidigt nås vi av meddelanden om att flera kommuner har det svårt ekonomiskt och att samarbetsförhandlingarna inom kommunerna ökar.

Från flera håll i Österbotten kommer bud om trängd ekonomi och permitteringshot. FSL anser att redan ett hot om permitteringar är ett hot mot bildningen.

-Permitteringar hör inte hemma i kommuner där lagstadgad service ska produceras. I våra nordiska grannländer är det en absurd tanke att man skulle permittera lärare, säger FSL:s förbundssekreterare Jan-Mikael Wikström.

Permitteringar inte ett alternativ

-Vi är oroade över utvecklingen i Österbotten och vi undrar varför skolan alltid ska spara då kommunernas ekonomi tryter. Detta trots att bildningen har klarat de budgetramar som getts. Varför är det alls tillåtet att permittera lärare i ett bildningens Finland? Det är barnen som får ta konsekvenserna av permitteringarna. Permitteringarna borde överhuvudtaget inte vara ett alternativ, säger FSL:s förbundsordförande Christer Holmlund.

I hela landet har åtminstone ett tjugotal kommuner redan nu meddelat att man inleder samarbetsförhandlingar under år 2019. Antalet kommuner med stora ekonomiska utmaningar är ännu större.

 Eleverna har rätt till läroplansenlig undervisning

Permitteringar inom kommunsektorn är ingen lösning, men de kan få långtgående negativa konsekvenser. Permitteringar leder bland annat till stora undervisningsgrupper, ett äventyrande av elevernas säkerhet och en sjuknande kvalitet inom utbildningen.

Det går inte att spara på skolan eftersom produktivitetskravet alltid finns där. Lärarna måste följa läroplanen oberoende av kommunernas sparkrav. Eleverna har rätt till läroplansenlig undervisning varje skoldag, i en trygg och säker miljö.

FSL uppmanar kommunerna att tänka om och att inte rasera Finland som ett bildningsland.