Vi behöver en myndighet som självmant övervakar och ingriper när skollagen och läroplanen inte följs

Regionförvaltningen måste få större befogenheter att på eget initiativ granska kvalitéten och jämlikheten i skolan. Vårt nuvarande övervakningssystem är tandlöst, långsamt och byråkratiskt, anser Finlands Svenska Lärarförbund, Hem och Skola och Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Ansvaret kan inte ligga på föräldrarna, eleverna eller de studerande.

 

Undersökningar visar att elevernas och de studerandes socioekonomiska bakgrund fortsättningsvis har en stor inverkan på studieframgången. Vikten av en jämlik utbildning och behovet av en myndighet som självmant övervakar och ingriper när lagar och styrdokument i skolan inte följs är uppenbart. 

Utöver lagen och läroplanen är det Utbildningsstyrelsens kvalitetsrekommendationer som ska styra verksamheten i skolan. I dagsläget kan Regionförvaltningsverket endast skrida till åtgärder när en klagan i ett enskilt fall väckts.

FSL, HOS och FSS anser att det behövs en myndighet som har ansvaret för att bevara kvaliteten och jämlikheten i skolan och vid behov ställa utbildningsanordnaren till svars när man inte har satsat tillräckligt med resurser. 

- En förälder måste kunna lita på att lagen och läroplanen följs. Detta ansvar skall inte ligga hos föräldrarna, säger Hem och Skolas ordförande Anders Adlercreutz.

FSL, HOS och FSS värnar alla om barnens och de ungas rätt till en jämlik skola och utbildning. Det är en rättskyddsfråga som borde ha högsta prioritet. 

- Alla elever och studerande får inte det lagstadgade stöd och jämlika behandling de har rätt till i skolan. Det behövs en myndighet som har ett särskilt ansvar för att skolan och skolvardagen är trygg och hälsosam för alla, som kan ingripa på låg tröskel när det inte uppfylls, säger Bicca Olin, ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS.

Utbildningsanordnarna ansvarar själva för att lagen och läroplanen följs. Problem uppstår då ekonomin på många håll är ansträngd och man inte kan leva upp till det som lagen och styrdokumenten förutsätter.  

- Vi hyser ingen misstro till rektorerna eller lärarna, tvärtom, de gör så gott de kan. Däremot behöver vi en myndighet som på eget initiativ skulle granska att lagen och styrdokumenten följs och ansvara för att förebygga och bevara kvaliteten och jämlikheten i vår skola, säger Christer Holmlund, förbundsordförande för Finlands Svenska Lärarförbund.


Kontakta oss: 
Christer Holmlund
, förbundsordförande, FSL, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 040 532 9800
Anders Adlercreutz, ordförande, HOS, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 044 098 1221
Bicca Olin, ordförande, FSS, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 040 352 5232