Klasslärarnas kompetens hotas i takt med att biämnesutbudet stryps

Mångsidigheten inom de finlandssvenska klasslärarutbildningarna har minskat och kompetensen bland framtida lärare är i fara. Sparkraven riktade mot universiteten får negativa följder för de svenskspråkiga lärarstuderandena. FSL:s fullmäktige uppmanar lärarutbildningarna att värna om sin grunduppgift, att utbilda kompetenta klasslärare.


FSL:s förening för lärarstuderande, FSLF, är bekymrad över den negativa utvecklingen inom klasslärarutbildningen både vid Åbo Akademi och Helsingfors universitet. FSL:s fullmäktige skriver under oron. Sparkraven och det faktum att de finlandssvenska lärarstuderandena nu delas upp på två enheter, begränsar möjligheten till biämnesstudier.

Vid Åbo Akademi i Vasa kan studerandena välja mellan allt färre biämnen och vid Helsingfors universitet erbjuds långt ifrån alla kurser på svenska och man måste konkurrera om kursplatser med de finskspråkiga studerandena.

Vi behöver klasslärare med en bred ämneskompetens eftersom det har en direkt inverkan på kvaliteten på undervisningen i vår grundskola. Klasslärare kan undervisa i 16 olika ämnen och för att garantera kunskaper i dessa måste universiteten erbjuda en bred palett av biämnesstudier. Tyngdpunkten i de biämneshelheter som erbjuds får inte förskjutas från fördjupade ämneskunskaper till studier i pedagogiska metoder och ledarskap. FSL:s fullmäktige anser att det finns orsak att se upp för att yrkeskåren inte blir för homogen.

Studerandena måste också garanteras understöd för studier utöver miniminivån på 300 studiepoäng, för att sporra till fördjupning. Här behöver finansieringen till universiteten korrigeras.

Under fullmäktiges höstmöte i Tammerfors den 14–15 november 2018 godkändes en motion, inskickad av lärarstuderandenas förening FSLF, som yrkar på att förbundet konkret ska ta itu med den negativa utvecklingen inom lärarutbildningen och värna om kompetensen bland framtidens lärare.

Kontakta oss:

Christer Holmlund, förbundsordförande, 040 532 9800, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ville Arponen, sekreterare i FSLF, 040 148 0824, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mirjam Heir-Lindström, kommunikatör, 040 686 9959, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.