Christer Holmlund: Skolan ska inte bära ansvaret för Move!-testet

Move!-testets syfte är inte pedagogiskt och hör därför inte hemma i skolan, säger Finlands svenska lärarförbunds ordförande Christer Holmlund. Gymnastiken ska, i likhet med andra ämnen, fokusera på elevens väg till en hållbar livsstil.

 

Move!-testets syfte är inte pedagogiskt och hör därför inte hemma i skolan, säger Finlands svenska lärarförbunds ordförande Christer Holmlund. Gymnastiken ska, i likhet med andra ämnen, fokusera på elevens väg till en hållbar livsstil.

 

Move! är ett mätinstrument som byggts utgående från hälsovårdens behov av att mäta elevernas fysiska kondition. Resultaten från testen kan inte användas som en del av bedömningen och är helt isolerade från den läroplansenliga undervisningen.

 

- Testets syfte är inte pedagogiskt och borde skötas av hälsovårdsmyndigheterna istället, säger Holmlund.

 

FSL kritiserade införandet av Move!-testet i läroplansgrunderna år 2016 och hänvisade bland annat till det merarbete som faller på skolorna och lärarna. Enligt instruktionerna för Move! ligger det på lärarens ansvar att bedöma om en elev kan delta eller inte. Det är att ge lärarna ett alltför stort ansvar med tanke på deras utbildning, framför allt med tanke på hur restriktivt information om elevens hälsotillstånd överförs mellan social- och hälsovårdssektorn och skolan.

 

- Jag har svårt att förstå att skolan ska bära ansvaret för genomförandet och bokförandet av testen, utan egentlig koppling till den övriga undervisningen, säger Holmlund.

 

Idag görs ungefär 120 000 test som vårt utbildningssystem inte kan dra nytta av och som inte kan garantera att våra ungdomars intresse för motion ökar. Skolans och lärarnas uppgifter bör och måste vara pedagogiskt försvarbara.

 

- Vi hamnar på villospår om skolan uppdrag även ska innefatta testfunktioner vars syfte är att undersöka folkhälsan, säger Holmlund.

 

Kontakta oss

Christer Holmlund, förbundsordförande, 040 532 9800, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mirjam Heir-Lindström, kommunikatör, 040 686 9959, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Pressbilder!