”Lärarna och rektorerna är inga bottenlösa brunnar”

 

Arbetsglädje och entusiasm förmår inte längre bära upp lärarnas och rektorernas välmående och trivsel. Lärarfacket OAJ:s färska arbetslivsbarometer vittnar om allt sämre arbetshälsa inom hela utbildningssektorn. Christer Holmlund, ordförande för Finlands svenska lärarförbund FSL, kräver linjedragningar som drar ner på reformtempot.

 

- Läraryrket är ett fantastiskt och underbart yrke. Men det är också ett yrke som präglas av hög arbetsbelastning, stress och dålig arbetsmiljö. Lärarna och rektorerna är inte bottenlösa brunnar, säger Christer Holmlund, ordförande för Finlands svenska lärarförbund, FSL.

 

Han bekymrar sig för lärarnas och rektorernas ork i arbetet.Lärarfacket OAJ:s färska arbetslivsbarometer visar obönhörligen att utvecklingen går i fel riktning. Också FSL-medlemmar har deltagit i undersökningen, som speglar hela utbildningssektorn från förskolan till högskolorna.

 

Arbetsglädje, entusiasm och allmän tillfredsställelse i arbetet förmår inte längre bära upp lärarnas och rektorernas välmåga och trivsel. Belastningsfaktorerna är för många och samarbetet i arbetets tecken flyter inte lika väl som tidigare.

 

 

- Människonärheten har alltid utgjort en självklar och viktig del av läraruppdraget. Det är kärnan i jobbet. Lärarna vill faktiskt ge tid till precis alla elever och studerande. Arbetslivsbarometern visar tyvärr att arbetsbördan har blivit för stor och kärnan i lärarjobbet har urholkats, säger Holmlund.


Reformer har blivit ett svärord

Problemen med arbetshälsan och arbetsförmågan har förskjutits mot området för psykisk hälsa. En bidragande orsak är det ständigt återkommande reformerna, som ställer nya krav på lärarna och rektorerna. Oron och osäkerheten ökar.

 

- Reformer har blivit ett svärord för många lärare. Skolutveckling som medför merarbete utan att annat arbete försvinner är en utveckling i fel riktning. Skolutveckling måste innebära att saker och processer effektiveras och ersätter gamla processer och arbetssätt. Utveckling får inte vara att ständigt nya uppgifter läggs på lärarna, säger Holmlund.

 

Orken i lärarjobbet är inte en fråga, som berör endast lärarna. Den berör hela samhället.

 

- Det ligger faktiskt i allas intresse att lärarnas och rektorernas arbetsbörda inte blir för stor. Vi är en profession som tar ansvar och som förmår tänja på oss själva i det oändliga. Men arbetslivsbarometern visar att gränsen för detta är nådd. Lärarna och rektorerna måste ges möjligheterna att jobba under rimliga förhållanden, säger Holmlund.

 

Han kräver att larmsignalerna tas på allvar.

 

- Vi behöver linjedragningar som drar ner på reformtempot och skapar en god arbetsmiljö i skolan.

 

***

OAJ.s arbetslivsbarometer offentliggjordes den 15 maj 2018. I undersökningen deltog 1 127 lärare. Här kan du ladda ner en sammanfattning av resultaten.

 

För mer information:

Christer Holmlund, förbundsordförande, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn: 040 532 9800

Mirjam Heir-Lindström, kommunikatör, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn: 040 686 9959

Våra pressbilder hittar du här.