Lärare tryggar framtiden 

Jag har haft förmånen att i början av 90-talet få jobba som lärare inom den förberedande undervisningen, sett hur naturligt integration kan ske då “årvas-dialekten” från fotbollsplanen hörs i klassrummet och vänskapsband bundits oberoende av kulturell bakgrund. De relationer till hemmen som knutits är livslånga. “Msousse” (lärare) ropar hon fortfarande glatt då vi ses, mamman som flydde hemlandets strid i tidigt 90-tal och landade ute på vidderna. Och återseendets glädje delar vi.

Rasismen är utbredd och landets politiska ledning signalerar med sina ord och handlingar att det finns mycket kvar att göra.

Jag har sett hur berikande det är med mångkulturalism i skolan och närsamhället men min tro på en positiv och tolerant samhällsutveckling har på senare tid fått sig en ordentlig törn. Rasismen är utbredd och landets politiska ledning signalerar med sina ord och handlingar att det finns mycket kvar att göra.

Skolans kanske allra viktigaste uppdrag handlar om värdegrunden i samhället, alla människors lika värde, uppskattningen för den kulturella mångfalden och respekten för demokratin. Skolan ska präglas av tolerans och respekt, alla ska känna sig sedda och hörda i skolgemenskapen. I lärandet och värdediskussionerna formas de ungas identiteter och uppfattning om vad som är rätt och fel stärks.

Sommarens politiska diskussioner om rasism har visat att värdegrundsarbetet i skolan är viktigare än någonsin och att ert stöd och er handledning behövs. Jag önskar er mod och styrka i det viktiga jobb ni gör. Lärare behövs. Lärare gör skillnad.

På Utbildningsstyrelsen webbplats finns ett mångsidigt stödmaterial för arbetet mot rasism inom småbarnspedagogiken, i skolorna och vid läroanstalterna.

Inger Damlin, förbundsordförande
Ingers signatur