Mot nya jämställdhetssegrar

Jag stakar över myrarna med solen i ansiktet och vinden i ryggen. Kaoset i första backen är bakom och Vasaloppet 2023 är full njutning. Att skida i fullsatta spår är en upplevelse. Spanar runt mig och noterar att jag är omgiven av killar, män och gubbar. Vi är i minoritet vi kvinnor i spåret 2023, bara 19 procent av de som startande är kvinnor i Vasaloppet i år.

Vintern 2023 är det 100 år sedan Margit Nordin, som första kvinna, åkte Vasaloppet. Efter det förbjöds kvinnor delta fram till 1980. Trots ”förbudstid” åkte ett flertal kvinnor Vasaloppet under den tiden, några utklädda till män, några anonymt, andra startade utan nummerlapp och avbröt innan målgång.

Kvinnodagen 8.3 är en fantastisk dag för att öka medvetenheten om de fördomar som omger oss kvinnor och fira allt vi uppnått i jämställdhetsarbetet.

Att vara kvinna, ordförande och ledare i en kvinnodominerad bransch betyder att jämställdhetsfrågor alltid är och måste vara på agendan. Kvinnans euro” är fortfarande bara 84 cent i Finland. Det här är ett faktum som vi i varje steg måste synliggöra, dels för att öka attraktionskraften i kvinnodominerade branscher och dels för att garantera en bättre framtid för kvinnor.  

Utbildning är en styrka i svåra tider och vår bransch är en möjliggörare för andra yrken, ett ryggradsyrke i ett fungerande välfärdssamhälle. Varje satsning på utbildning spelar också en avgörande roll för kvinnor i branschen. Det övergripande målet för jämställdhet måste vara att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighetatt forma framtiden, oberoende av bransch. 

Personalkostnader är den största utgiftsposten i kommunerna suckas det, suckar över kostnader som kollektivavtalens relativt små förhöjningar förorsakar ute i kommunerna låter vi passera. Suckar som i själva verket borde vara glädjerop över ett pyttelitet steg i rätt riktning för kvinnodominerade branscher, ett löneprogram som motverkar lönegap. 

Jag når målet i Mora och glider med ett leende in under texten: I fäders spår för framtids segrar. I dag firar vi kvinnodagen och allt som tidigare jämställdhetskämpar åstadkommit, vi uppmärksammar det som inte gjorts och tar oss an nästa spår mot nya jämställdhetssegrar.

Ingers signatur