Var ska vi hitta mattelärare?

Ett brev landar på mitt skrivbord. Det är ett brev från gymnasierektorer med en stark oro. En oro kring bristen på matematiklärare i Svenskfinland.

De beskriver situationen som smått absurd då vi en förmiddag i december tillsammans med Folktinget träffar rektorsrepresentanter. Det finns inte tillgång på behöriga matematiklärare. Man måste ta till nödlösningar för att få studierna att rulla. Lyckas man värva en behörig matematiklärare är det med högsta sannolikhet en annan enhet som blir utan.

I dagens gymnasiestudier är matematiken ett vägande ämne. Allt fler studerande väljer därför den långa matematiken som har många kurser. Kombinerar vi den utvecklingen med matematiklärarbristen som redan är ett faktum så är det ingen munter vardag vi möter.

FSL tog tidigare i år en titt på matematiklärarsituationen i de finlandssvenska gymnasierna som en del av en större kartläggning.

Hela 22 rektorer i Svenskfinland responderade på undersökningen. Rektorerna var rätt samstämmiga i frågan: 16 av respondenterna upplevde att det var utmanande att hitta matematik-/fysik- och kemilärare. Rektorerna lyfte specifikt fram att utmaningen med att hitta vikarier både för hela läsår och för korttidsvikariat.

Vi behöver superduktiga matematiker och naturvetare med brinnande intresse för läraryrket.

Under ett par år har jag på nära håll följt en engagerad pedagog som byggt på sin examen och gått behörighetsgivande studier i just matematik. Det är en lång och krånglig väg vill jag påstå. Det finns många som har intresse för kompletterande behörighetsgivande studier, men vägen dit är allt för komplicerad.

Jag höjer ett varningens finger.

Vi behöver superduktiga matematiker och naturvetare med brinnande intresse för läraryrket. Lärare som levererar så till den milda grad att studerande verkligen ges möjlighet att tanka det matematiskt-naturvetenskapliga kunnande som de behöver och en reell möjlighet att utvecklas till sina fulla potentialer. 

Och slutligen behöver vi putsa bort naturvetarfnyset som ibland riktas mot det enormt viktiga matematikläraryket allt börjar med en bra lärare.

 

Ingers signatur