2022 blir ett FSL-år som heter duga

Utvilade och med nya krafter tar vi oss an det nya året. Ett år som är till brädden fyllt med action nom FSL. Ett år då vi verkligen visar vägen.

Vi ska bevaka avtalsförhandlingarna och idka påtryckningar för så fördelaktiga resultat som möjligt - viktigt för var och en.

Vi ska stärka vår position som en viktig utbildningspolitisk aktör på svenska i Finland.

Vi ska måna om...

Vi ska måna om våra förtroendevalda och bjuda på ett evenemang för att stärka vår gemensamma röst och bidra till den fackliga sammanhållningen.

Vi ska dela ut mer pengar än någonsin till föreningarna så att de kan ordna verksamhet som gör att du som FSL:are mår bättre och orkar bättre med ditt viktiga uppdrag.

Vi ska bli hållbarare...

Vi ska bli hållbarare i vår verksamhet och det ska synas i allt vi gör och alla beslut vi tar.

Vi ska ta oss an ett strategiarbete för att vår organisation ska kunna möta framtidens fackföreningsbehov.

Och naturligtvis vill vi...

Och naturligtvis vill vi genom vår verksamhet vara förbundet nära medlemmen, det förbund som du känner stöd av och som du gärna kontaktar i smått och stort.

Vill du ta del av en detaljerad plan för vår verksamhet i år, kolla in vår verksamhetsplan för 2022 och kom med dina egna idéer och tankar för FSL i år.

Ingers signatur