Låt bli att permittera lärare och rektorer!

Vi lever i kristider, vi lever i tider då staten betalt enorma understöd till kommunerna och uttryckligen vädjat om att inte permittera lärare och rektorer.

 Vi lever i tider då barn och ungdomar mår illa, då vardagen vacklar och stödbehoven växer.

Vi lever i en tid vi behöver motiverade lärare för att kunna ge barn och unga det de behöver. Vi behöver rektorer som leder varsamt och skapar förutsättningar för en så normal och trygg skolvardag som möjligt.

"Vi ska leva i en tid efter krisen också, då konsekvenserna av besluten vi fattar nu blir vår verklighet."

Att permittera lärare och rektorer nu är att blunda för framtiden, att inte ta varningsklockorna på allvar. Nu är det inte läge att presentera överskott i kommunens kassa, här sätts det politiska ansvaret verkligen på prov.

Permitteringar i skolor skapar kaos då färre lärare förutsätts undervisa större elevgrupper och ibland till och med i olika ämnen. Permitteringar leder till oro och större kunskapsluckor, ökar otryggheten och riskerar jämlikheten. Permitteringar är kortsiktiga lösningar som skapar långsiktiga problem.

Vi ska leva i en tid efter krisen också, då konsekvenserna av besluten vi fattar nu blir vår verklighet. Ge skolan det den behöver idag för att hantera utmaningarna imorgon!

Ingers signatur