"Varför gör facket ingenting?"

Coronaviruset håller samhället i ett järngrepp. Vaccinet ska lindra pandemin, men det är lång väg fram till den dagen då vi alla blivit vaccinerade och kan återgå till det normala. Just nu behöver vi orka, orka och orka lite till.

Lärare och rektorer gör ett enormt viktigt jobb. Det är tack vare er insats vi lyckas hålla skolor öppna. Skolor där våra barn och unga inte bara får viktig kunskap och värdefulla färdigheter utan också trygghet, rutin och social samvaro.

Det är ibland svårt för oss att visa vad som har gjorts och vad som pågår och vi möts ofta av frågan: Varför gör facket ingenting?

Vår roll som lärarförbund är att i svåra lägen stå upp för våra medlemmars bästa. Det är ibland svårt för oss att visa vad som har gjorts och vad som pågår och vi möts ofta av frågan: Varför gör facket ingenting?

Jag ska här försöka beskriva hur vi jobbar just nu: FSL samarbetar alltid tätt med OAJ men kanske mer än någonsin nu kring frågorna som berör pandemin. Vi möts under officiella möten, ringer informella samtal, sprider information, ja, till och med whatsappar när det behövs.

Vi har bland annat fört fram hur viktigt det är prioritera lärare och rektorer i vaccinationsordningen. Det här budskapet har gått direkt till regeringen och Institutet för hälsa och välfärd THL.

Tyvärr finns det ännu inga löften om att prioritera lärare och rektorer vid vaccinering. Tvärtom så har vi mötts av konstaterande om att coronaviruset förekommer i högst ringa omfattning i våra skolor.

I dialogen med centrala politiker och ämbetsmän, statsminister Marin och utbildningsminister Saramo bland andra, har vi fått klara budskap – skolorna hålls öppna så länge det bara är möjligt.

Sådan är också de flesta lärares vilja, det är signalerna vi får från fältet. Så länge omständigheterna är sådana att skolan är en trygg miljö, så vet lärare och rektorer att närundervisning är den mest fungerande just nu.

 

OAJ för en ständig dialog med THL

Det är svårt att få lärarnas röst hörd men det innebär bara att vi måste fortsätta jobba. Den ständiga dialogen är ett sätt att göra omvärlden medveten om läget i skolan. Medvetenhet är en bra början, utan medvetenhet ingen insats.

Pandemin drabbar regionerna i vågor. Våra skolombud, förtroendemän och aktiva diskuterar gärna aktuella corona-frågor med dig. Våra medlemmar är viktiga för oss - du är viktig för FSL. Även vi på förbundskansliet står gärna till förfogande när frågor ni behöver hjälp med, rullar in.

Slutligen:

Det kollegiala stödet är en livlina just nu, förmansstödet är enormt viktigt och samhällets stöd avgörande för framtiden. Tillsammans är ett ord som ger kraft framåt!

Ingers signatur