“Vi kliver in i det nya året med attityd” 

Låt oss skynda på med att svänga blad till ett nytt ljusare år 2021. Corona - detta evighetstema i vars kölvatten ovisshet, risker och dagliga begränsningar flyter. Detta otäcka tema som lagt sordin på vår tillvaro och präglat skola 2020.

De goda erfarenheter coronaåret gett ska vi ta med oss, resten skakar vi av oss och lämnar bakom.

Vikten av samarbete, nätverk och det kollegialastödet har blivit så tydligt under pandemin. Digitala erfarenheter, innovativa lösningar och flexibilitet har fötts i krisens svallvågor. Att skolan är mera än undervisningen är samhällets viktiga lärdom. Lärarnas betydelse har uppmärksammats från många håll.

Enormt fina insikter för framtidens skola.

Vi respekterar våra medarbetare i skolsamfundet, vi ser vikten av andra yrkesgruppers insatser och förespråkar alltid samarbete – men vi jobbar stenhårt framåt för våra medlemmars förbättrade arbetssituation.

Kryddar vi insikterna med att vi aldrig någonsin låtit årets utmaningar överta rodret, så vet vi att vi trots allt känner hopp. Låt oss hålla kvar hoppet, stärka tron på framtiden och tilliten till varandra. Sådant sker i vardagen, i mötet och i bemötandet. 

Inom förbundet kommer vi att gå in i det ny året med visionen ”starkare lärarskap”. Vi kommer att på olika sätt synliggöra det fina i att vara lärare, det fantastiska i att vara rektor. Läraryrket är och måste förbli ett yrke med stark attraktionskraft. 

Lärarkraften och rektorskraften måste alltid vara stark. Elever har rätt till kvalitativt god undervisning. Det som belastar lärares och rektorers välmående tänker vi inte blunda för, inte heller får vårt ständiga arbete för en konkurrenskraftig lön någonsin läggas på vila.

FSL:s grunduppgift är och förblir intressebevakning. Vi respekterar våra medarbetare i skolsamfundet, vi ser vikten av andra yrkesgruppers insatser och förespråkar alltid samarbete– men vi jobbar stenhårt framåt för våra medlemmars förbättrade arbetssituation.

Vi kliver in i det nya året med attityd- Vi är stolta över vårt yrke, vi är lärare vi!

Ingers signatur