Barns rättigheter är en hjärtesak för oss lärare och rektorer

Ni barn och växande ungdom, det är ni som är drivkraften i skolan. Det är för ert bästa vi lärare och rektorer jobbar varje dag. Flaggan vajar för er i dag, för era rättigheter till en fin barndom och uppväxt.

Att återupprätta skolans kompensatoriska uppdrag måste nu bli den allt överskuggande uppgiften på vägen mot att säkerställa barns och ungdomars rättigheter. Skolan måste börja överbygga klyftorna, i stället för att vidga dem. I en välmående skola har barn och ungdomar rätt att få det elevvårdsstöd som behövs på lärstigen.

Tänk om lärarna fick mer tid för att se och möta varje elev och etablera förtroendefulla relationer med dem!Tänk vilka effekter vi skulle kunna få till stånd!

Insikten om lärarnas avgörande betydelse för elevernas framtidmåste också bli till en gemensam kompass för landets beslutsfattare. Tänk om lärarna fick mer tid för att se och möta varje elev och etablera förtroendefulla relationer med dem?Tänk vilka effekter vi skulle kunna få till stånd!
 
Skolan har en helt avgörande roll i att vända utvecklingen med växande otrygghet och polarisering i samhället. Investering i skolan är en investering i hela landets framtid. Låt det synas i de kommunala prioriteringarna och budgeterna som en grundbult för barns och elevers rättigheter. 

Blickar upp mot flaggan och tänker: Vi i skolan stöder barns rättigheter. Rätten till trygghet, drömmar och åsikter tillhör varje barn och växande ungdom.

Ingers signatur