Löneförhöjningar från och med juni 2023

Lönerna inom UKTA höjdes från och med den första juni 2023 med en allmän förhöjning på 2,02 %. Den 30 juni 2023 betalas även ett engångsarvode på 467 euro ut till anställda som omfattas av UKTA.

 

- Den här summan är ett resultat av våra senaste förhandlingar, där den viktigaste faktorn är att man även för UKTA kopplade löneförhöjningarna för 2023–2024 till tre avtal inom exportbranschen. Tack vare detta håller vi nu jämna steg med exportbranschen och med hjälp av löneutvecklingsprogrammet så torde gapet minska, säger Jens Mattfolk, ombudsman.

Engångsarvodet betalas till de arbetstagare och tjänsteinnehavare som haft en oavbruten anställning under perioden 2.5.2023–31.5.2023. För deltidsanställda betalas arvodet i proportion till deltidsarbetstiden. Som deltidsprocent används den deltidsprocent som gäller 31.5.2023.  

 

Justeringspotterna ger ytterligare lönetillägg för en del av personalen 

Från och med den första juni 2023 finns också tre olika justeringspotter som man i kommuner och samkommuner ska fördela. Hur man fördelar justeringspotten bestäms under förhandlingar mellan förtroendemän och arbetsgivarens representanter. 

- I praktiken bestäms då vem som ska dela på kakan i form av förhöjningar av uppgiftsrelaterade löner och individuella tillägg, säger Pocke Wikström, förbundssekreterare.  

Förtroendemännen och de lokala arbetsgivarna informerar medlemmarna om hur de lokala justeringspotterna har fördelats. De nya uppgiftsrelaterade lönerna och de individuella tilläggen ska betalas senast inom två månader från och med 1.6.2023, i stora kommuner gäller inom tre månader.

Läs mer om löner, tillägg och arvoden på vår webbsida.