Våra fyra viktigaste mål med det nya avtalet

Nu ska nya kollektivavtal förhandlas fram. OAJ, som även förhandlar för FSL:s medlemmarnas del, har fyra huvudsakliga målsättningar. Ja, och löneförhöjningar! 

 

1. Konkurrensavtalet (Kiky) ska tas bort eller så ska man få en bra kompensation för den.

Inom övriga branscher som ingått avtal har Kiky försvunnit som begrepp, men olika lösningar med tanke på deras öde har avtalats om.

2. Löneprogram

”En magister ska ha en magisters lön”, den offentliga sektorns löner hänger inte med den privata sektorns lönutveckling. De högutbildade kvinnodominerade yrkesgrupperna inom den offentliga sektorn ligger också efter i löneutveckling i förhållande till mansdominerade yrken inom den privata sektorn då nivån på utbildning jämförs.

3. Välbefinnandet på arbetsplatsen bör befrämjas.

Här handlar det om att få avtal där vi får avtalsbestämmelser som främjar den arbetsbelastning våra medlemmar upplever.

4. Småbarnspedagogerna bör fås med i samma avtal som de övriga lärarna.

Småbarnspedagogerna bör fås med i samma avtal som de övriga lärarna, det vill säga från det allmänna avtalet AKTA till undervisningssektorns avtal UKTA.

 

Och löneförhöjningen då?

När det förhandlas om nya avtal är naturligtvis frågan om lön alltid relevant. Löneförhöjningar som förhandlas fram kan se ut på olika sätt. Kort sagt kan en löneförhöjning bestå av tre grundelement: 1) allmänförhöjning, 2) central justeringspott och 3) lokal justeringspott

  1. Allmän förhöjning innebär att det löneförhöjning som alla arbetstagare får ta del av. Inom undervisningssektorn har det oftast handlat om att lönerna höjs procentuellt.
  2. Central justeringspott innebär att man reserverar en del av den totala löneförhöjningen för att på central nivå göra ändringar/förbättringar i avtalsbestämmelserna. Det kan handla om att till exempel höja på något arvode i för någon lärargrupp i avtalet. Den centrala justeringspotten leder oftast till att endast en del får en löneförhöjning.
  3. Lokal justeringspott innebär att de avtalade pengarna fördelas via avtal som görs på lokal nivå. Förhandlingarna kring dessa pengar förs alltså lokalt där det oftast är den lokala huvudförtroendemannen som förrhandlar med de lokala arbetsgivarrepresentanterna. I dessa fall kan lön utbetalas via tillägg som bygger på arbetets svårighetsgrad eller via individuella tillägg. Även denna lösning leder oftast till att endast en del av personalen får ett lönetillägg.


⇒ Läs mer om avtalsförhandlingarna på OAJ:s svenskspråkiga förhandlingssida!