Förbud mot övertidsarbete och skiftbyte för FSL-medlemmar i kommunsektorn

Ett förbud mot övertidsarbete och skiftbyte i kommunsektorn träder i kraft i hela landet (förutom Åland). Förbudet gäller i huvudsak kommunalt anställda OAJ-medlemmar, och därmed också FSL-medlemmar, som är lärare inom småbarnspedagogik. FOSU, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade, och JAU, Offentliga sektorns union, meddelade om förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte 2.3. Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ är FOSU:s största medlemsorganisation.

Kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal gick ut 28.2. Ett förhandlingsresultat kunde inte nås och avtalsförhandlingarna avbröts.

Förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte träder i kraft på måndag 7.3.2022 kl. 00.01 och är i kraft fram till söndag 13.3 kl. 23.59.

Av OAJ:s medlemmar gäller förbudet mot övertidsarbete och skiftbyte de lärare inom småbarnspedagogik som är i arbetsavtalsförhållande. Lärare i tjänsteförhållande kan enligt lagen inte delta i förbudet mot övertidsarbete och skiftesbyte.

– Det här är en första åtgärd för att sätta press på arbetsgivarna och få fart på förhandlingarna säger Inger Damlin, förbundsordförande för Finlands svenska lärarförund.

– Med ett övertids- och skiftbytesförbud strävar vi efter att påverka kommunarbetsgivaren och skapa press så att förhandlingarna framskrider. Det råder inte heller längre fredsplikt så även andra organisatoriska åtgärder är möjliga, säger Olli Luukkainen, ordförande för OAJ och styrelseordförande för FOSU.

OAJ försvarar lärarnas ställning med organisatoriska åtgärder. Också under en pågående kris är det viktigt att forma vardagen och framtiden. Det måste bli ett stopp på att lärarnas och deras chefers arbetsmängd hela tiden ökar. Lärarfacket eftersträvar goda anställningsvillkor och arbetsförhållanden på alla utbildningsnivåer.

Förbudet mot övertid och skiftbyte omfattar medlemmar i FOSU-förbund inom fyra kommunala avtalsområden. FSL och OAJ har medlemmar i UKTA- och AKTA-avtalsområdena.

Frågor och svar om förbudet

Läs frågor och svar om förbud mot övertidsarbete och skiftbyte på oaj.fi.