Luukkainen förutspår svår avtalsrunda

Lärarfackets ordförande Olli Luukkainen vill se ett tjänstekollektivavtal som tryggar lärarnas köpkraft, ett löneprogram som skall äta upp lönegapet till den privata sektorn och åtgärder som säkerställer lärarnas välmående. Målsättningarna är högt uppskruvade och han hoppas att statsmakten drar sitt strå till stacken, skriver tidningen Läraren.