Svällande sjukvård som barlast

Det ligger inte på undervisningssektorns ansvar att se till att den offentliga sjukvården fungerar som den skall. Lika lite kan lärarnas möjligheter till en skälig löneförhöjning begränsas på grund av ett ökat lönetryck inom hälsovården. Det är upp till statsmakten att ro i land vårdreformen utan att den rycker mattan under andra branschers verksamhetsförutsättningar, skriver Mattias Fagerholm i ledaren.