Avtalsförhandlingarna i ett nötskal

Lönegrunder, arvoden och undervisningsskyldigheter - det här och mycket mer regleras i kollektivavtal. Ett kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivarnas organisation och facket om anställningsvillkoren på arbetsplatserna. Kommunsektorns avtal löper ut i slutet av februari 2022 och inom den privata utbildningssektorn i slutet av mars och nu ska nya avtal förhandlas fram. 

Tar du också förmånerna på jobbet för givna? Semester och semesterpenning, övertimsarvoden och avlönad moderskapsledighet känns ofta som självklarheter. Oftast beror ändå förmånerna på att facket har förhandlat fram kollektivavtal som gäller de anställda i vissa branscher. 

Lärarfackets viktigaste uppdrag är att förhandla fram fördelaktiga avtal för sina medlemmar.

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ förhandlar om alla tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller för undervisningssektorn. FSL hör till OAJ. Lärarfackets viktigaste uppdrag är att förhandla fram fördelaktiga avtal för sina medlemmar. Det görs oftast med några års mellanrum. 

Alla som arbetar inom kommunen eller samkommunen omfattas av ett kommunalt avtal. Kommunalt arbets- och tjänstekollektivavtal UKTA  är lärarnas och rektorernas avtal. Sedan 1.9.2021 tillämpas avtalet även på lärare inom småbarnspedagogik. 

I statliga läroanstalter tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal. Om du är anställd vid en privat läroanstalt är det Bildningsarbetsgivarnas avtal som gäller.

 

Hur kan jag som FSL-medlem påverka förhandlingsmålen?

Lärare som bläddar i en dagstidning

Lärarfacket OAJ går alltid in i avtalsförhandlingarna med tydliga målsättningar. FSL:s representanter i OAJ:s organ ser till att våra prioriteringar och önskemål hörsammas när förhandlingsmålen formuleras i OAJ:s styrelse i slutet av 2021. 

Kom ihåg att du alltid kan rycka din lokala FSL-representant i ärmen och framföra dina tankar kring avtalet och vad du tycker borde förbättras.

Under november 2021 kan du besvara vår enkät på medlemsintran där vi tar pulsen på FSL:arnas prioriteringar och önskemål inför avtalsrundan. Tidigare under hösten har du även haft möjlighet att delta i våra medlemskvällar (ordnades i september och oktober) för att diskutera förhandlingsmålen.

Kom ihåg att du alltid kan rycka din lokala FSL-representant i ärmen och framföra dina tankar kring avtalet och vad du tycker borde förbättras. FSL:s fullmäktige och styrelse är i ständig dialog med våra lokala representanter och vill mer än gärna höra vad just du anser.

För FSL:are med ett förtroendeuppdrag inom förbundet tipsar vi gärna om vårt nya diskussionsforum på de förtroendevaldas intra. Där kan du diskutera de nya avtalen både inför, under och efter förhandlingarna. 

 

Så här håller vi dig uppdaterad

På vår webbplats och specifikt under fliken "Avtal 2022" informerar vi om hur förhandlingarna framskrider. Följ oss gärna på sociala medier och diskutera med oss och andra! Håll ett öga på hashtaggarna #avtal2022, #oajförhandlar och #oajneuvottelee. 

Vi skickar också ett nyhetsbrev per e-post ungefär en gång i månaden och under förhandlingsrundan är det här en viktig informationskanal att hålla ögonen på. Om du inte får brevet ber vi dig kolla att dina kontaktuppgifter är korrekta. 

Viktigt är att komma ihåg att vi ger förhandlarna arbetsro runt förhandlingsbordet och ger därför inte ut några detaljer.

När förhandlingsrundan går in i den mest intensiva perioden, sannolikt februari-mars 2022, uppdaterar vi vår webbplats så gott som dagligen. Viktigt att komma ihåg är att vi ger förhandlarna arbetsro runt förhandlingsbordet och kommer inte ut med några detaljer som kan äventyra förtroendet mellan de olika parterna. Så fort nya avtal har godkänts berättar vi såklart om det. 

För eventuell känslig information under förhandlingsrundan informerar vi primärt via vår medlemsintra som enbart du som medlem har inloggninsrättigheter till (fungerar med bankkoder eller mobilcertifikat). Vi håller även kontakt via e-postmeddelanden och i vissa fall sms; därför är det viktigt att du har angett rätt kontaktuppgifter till oss! 

 

Förhandlingsfakta

Kommunala arbetsmarknadsverket (KA) förhandlar tillsammans med alla fyra huvudavtalsorganisationer om det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet och de skriver också under avtalet tillsammans.

KA har sällskap vid förhandlingsborden av Kommunfackets union, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU, Tjänstemännens Förhandlingsorganisation TFO och Förhandlingsorganisationen för Teknik och Grundservice FKT.

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU representerar cirka 30 Akava-anslutna fackförbund, bland annat Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ dit du som FSL-medlem hör, Akavas Specialorganisationer, Finlands Läkarförbund och Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia.

Det finns inte ett kommunalt avtal, utan flera. I de riksomfattande tjänste- och arbetskollektivavtalen avtalar man om löner, arbetstider och andra anställningsvillkor.