Nytt kollektivavtal för de kommunalt anställda lärarna 

Alla huvudavtalsparter har godkänt förhandlingsresultatet och därmed finns en avtalslösning för de kommunalt anställda. Nu råder arbetsfred inom den kommunala sektorn och lärarna kan fortsätta fokusera på sitt arbete.

 - Vi får lov att vara nöjda med resultatet, förhandlingarna har varit långa och svåra med många vändningar. Paragrafen om kiky-timmarna försvinner och vi lyckades få löneförhöjningar enligt den allmänna linjen trots att coronakrisen slår hårt mot den kommunala ekonomin, säger Linda Felixson vice ordförande för Finlands svenska lärarförbund, FSL

- Ett annat framsteg är en arbetsgrupp som ska utreda frågor angående lönernas jämställdhet och löneutveckling inom den kommunala sektorn. Det bör bli en viktig början på att förverkliga målsättningen om ett löneprogram, reflekterade Felixson. 

 

Löneförhöjningar enligt den allmänna linjen

Avtalet som träder i kraft retroaktivt från och med 1.4.2020 är i kraft 23 månader och löper därmed ut 28.2.2022. Avtalet, som följer den allmänna linjen, innehåller bland annat två allmänna löneförhöjningar och en justeringspott.

I grundskolan och gymnasiet är de allmänna löneförhöjningarna 0,87 procent den 1.8.2020 och 0,72 procent 1.4.2021. En lokaljusteringspott på 0,8 procent finns till förfogande från första april 2021. Justeringspotten ska bland annat användas till att utveckla de lokala lönesystemen och rätta till lokala missförhållanden i lönerna. Potten ska gå till att höja de uppgiftsrelaterade lönerna eller för individuella tillägg. En del textförändringar har också gjorts, vilka vi kan berätta mera om i ett senare skede. 

För klasslärare med lönesättningspunkt 40 30 40 30 (Klasslärare/högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning) och timlärare med lönesättningspunkt 40 30 70 56 (timlärare i årskurs 1–6/ högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning) har en nivåhöjning gjorts. Nivåhöjningens storlek är 0,57 procent och höjer grundlönen från och med 1.8.2020. 

 

Kiky-timmarna slopas

Avtalsbestämmelserna om arbetstidsförlängning försvinner 31.7.2020. För tjänsterektorer är dock arbetstidsförlängningen i kraft fram till 30.8. I stället har man avtalat om mindre förändringar i arbetstiden i de olika bilagorna. Vi informerar om dessa förändringar som berör till exempel samplaneringstiden inom kort.

 

Gymnasier - arbetsuppgifter utanför klass justeras 

Gymnasieresursen har justerats så att för arbetsuppgifter utanför klass (annat än undervisning och preliminär granskning av studentexamen) tillämpas en undervisningsskyldighet på 19 timmar för alla lärare. 

För speciallärare i gymnasiet har en undervisningsskyldighet på 22 timmar per vecka slagits fast. 
 

Lärare inom småbarnspedagogik flyttas till UKTA

En av huvudmålsättningarna för OAJ inför årets förhandlingar var att flytta lärarna inom småbarnspedagogik från det allmänna avtalet AKTA till lärarnas avtal UKTA. Den här flytten lyckades trots hårda förhandlingar och lärarna inom småbarnspedagogik byter avtal från och med 1.9.2021.

 

Läs också på Läraren: "Begreppet kiky förpassas till historien i och med avtalet. I alla branscher finns dock spår av den förlängda arbetstiden, även inom den kommunala sektorn.