Nu måste även lärarna få sitt!

För att bibehålla läraryrkets attraktionskraft ska lärarnas löner vara konkurrenskraftiga. Det bör prägla de kommande löneförhandlingarna, konstaterade FSL:s fullmäktige vid sitt höstsammanträde.