Fokus på en trygg närundervisning i höst - “Vi anpassar oss och värnar om skolans grundvärderingar”

Höstterminen kör igång och som förutspåddes blir det en termin som präglas av coronaviruset och samhällets ansträngningar för att bekämpa smittan. Myndigheternas budskap är att undervisningen höst ska ordnas som närundervisning, något som FSL också vill betona. Endast i fall där de lagstadgade villkoren uppfylls kan man övergå till avvikande undervisningsarrangemang.

 

Riksdagen har under sommaren godkänt temporära ändringar i lagen om grundläggande utbildning (gäller 1.831.12.2020). Syftet med lagändringen är att kunna garantera en trygg skolgång.- Vi måste anpassa oss till situationen och samtidigt värna om skolans grundvärderingar trots att formerna för skolvardagen kan komma att variera. Skolans viktigaste uppgift är att erbjuda en trygg miljö och värna om eleverna och studerandenas rätt till en jämlik utbildning, säger FSL:s förbundsordförande Inger Damlin. 

FSL uppmanar sina medlemmar att vända sig till ministeriets, UBS:s och THL:s webbsidor för de senaste direktiven och rekommendationerna. Vi strävar naturligtvis efter att bidra med så mycket information och stöd vi kan och hänvisar till vår webbsida där vi samlar alla våra artiklar kring coronaläget och skolan: www.fsl.fi/corona.

Vår medlemstidning Läraren levererar också nyheter på www.lararen.fiLäs till exempel den senaste rapporteringen om permitteringshotet i närmare 50 kommuner i höst.

Har du en fråga eller fundering är du välkommen att kontakta någon av våra rådgivare:

Jan Mikael Wikström, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 020 749 54 67.

Jens Mattfolk, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 020 749 54 70.

Direktiven i ett nötskal  

 1. Närundervisning är utgångsläget för alla grund-, gymnasie- och yrkesskolor i höst. 

 2. Skolvardagen och undervisningen ska beakta de anvisningar som undervisnings- och kulturministeriets (UKM) samt Institutet för hälsa och välfärd (THL) har publicerat 4.8.2020. 

  • Man får inte komma till läroinrättningen om man har symptom på luftvägsinfektion förrän det genom test är uteslutet att man inte har smittats av coronaviruset.
  • Man ska värna om en god hand- och hosthygien. 
  • Man ska undvika onödig fysisk närkontakt. Undervisningsgrupperna i lågstadierna bör hålls åtskilda under skoldagen. I högstadierna och i de valfria ämnena kan undervisningsgruppen bytas om undervisningen inte kan ordnas på annat sätt. I gymnasiernas, yrkesutbildningens, högskolornas och det fria bildningsarbetets närundervisning rekommenderas att man iakttar säkerhetsavstånd på 1–2 meter.  
  • Man ska sträva efter att utnyttja lokalerna så att man har så mycket utrymme runt sig som möjligt.  
  • Man rekommenderar att personalen undviker att samlas och att lärarmöten ordnas på distans.

 3. Den temporära lagändringen gör det möjligt för kommunerna att fatta beslut om avvikande undervisningsarrangemang, till exempel alternera mellan när- och distansundervisning om man bedömer att normala närundervisningsarrangemang inte är trygga. Beslutet ska grunda sig på lagen om smittsamma sjukdomar och kan fattas endast för en månad i taget och endast då det är absolut nödvändigt. 

 4. I början av läsåret ska läsårsplanerna preciseras med en plan för hur man vid behov övergår till specialarrangemang i undervisningen. Det rör sig till exempel om tillgången till digitala verktyg, skolbespisningen och stöd för inlärning på distans. 

FSL:s och OAJ:sbudskap inför höstterminen: Ta stöd av arbetsgemenskapen!

Det digitala och pedagogiska kunnandet förstärktes under distansperioden i våras, det visar både FSL:s medlemsundersökning (april 2020) och OAJ:s medlemsundersökning (augusti 2020). Kunskaperna finns där för en höst med nya utmaningar men vi efterlyser mer konkreta anvisningar det kommande läsåret, till exempel kring hur specialarrangemangen ska genomföras i praktiken

Så här twittrade Damlin 5.8.2020:

Våren var belastande för lärare och rektorer och stödet från varandra var då viktigt. OAJ:s undersökning visar att rektorerna och cheferna får tack av lärarna, 71 procent av de som svarade på enkäten sade att stödet från den egna chefen var tillräckligt eller ganska tillräckligt. Lärarna upplevde kollegernas stöd som särskilt viktigt.

- FSL vill också fungera som en stöttepelare. Vi är måna om att föra en ständig dialog med myndigheter och beslutsfattare för att öka förståelsen och insikten i våra medlemmars arbetssituation. Vi poängterar också vikten av att lita på yrkeskårens kunskaper och erfarenheter, säger Damlin.