Läsårets kanske två viktigaste veckor väntar

"Behovet av flexibilitet och förståelse har kanske aldrig varit större än nu. Coronakrisen sätter oss på prov och vem vet, kanske vi måste plocka fram de modeller vi nu utvecklar fortare än vi anar igen. " FSL:s vice ordförande Linda Felixson har skrivit en hälsning till alla medlemmar.

 

Nu pågår ett intensivt jobb på fältet för att ta fram så fungerande lösningar som möjligt när grundskolan återgår till närundervisning den 14 maj. Direktiven från myndigheterna kan kanske upplevas för löst och allmänt utformade men formuleringarna vittnar samtidigt om vilket förtroende man har för våra lärare och rektorer. I alla tider, kriser eller ej, ska samhället kunna lita på att yrkeskåren känner skolan, eleverna och personalen bäst. Det är trygghet.

"Coronakrisen sätter oss på prov och vem vet, kanske vi måste plocka fram de modeller vi nu utvecklar fortare än vi anar igen."Vi behöver vettiga och realistiska anvisningar men inte för hård styrning utan möjlighet till lokala lösningar. Behovet av flexibilitet och förståelse har kanske aldrig varit större än nu. Coronakrisen sätter oss på prov och vem vet, kanske vi måste plocka fram de modeller vi nu utvecklar fortare än vi anar igen."

Jag hoppas att alla, föräldrar, lärare och elever, har förståelse för att lösningarna kommer att se olika ut i skolorna. Det gör de också under så kallade normala förhållanden. Det här är en styrka i vårt utbildningssystem och vi ska värna om den även i dessa tider. Jag kan garantera att målsättningen är att skapa en så fungerande närundervisning det går med de förutsättningar som nu finns.  

När skolorna öppnar igen är det av allra högsta vikt att också våra lärare känner sig trygga på sin arbetsplats. En del kan känna sig obekväma med situationen nu och därför är det jätteviktigt att skolledningen kommunicerar med sin personal och att man inom kollegiet stöder varandra. Hör man till en riskgrupp ska man inte behöva jobba i skolan, vi förutsätter att utbildningsanordnaren tar sitt ansvar här.  

Rektorerna har verkligen befunnit sig i stormens öga under de senaste månaderna, vilket jobb ni har gjort! Och lärare, den flexibilitet och laganda som ni har bidragit med är fantastisk! Jag vill också lyfta fram hur viktigt samarbetet är mellan hemmet och skolan är, det har blivit så konkret under de senaste månaderna.

En av FSL:s tyngdpunkter under det här verksamhetsåret är Må bra på jobbet, tänk om vi hade vetat hur aktuellt och viktigt det här temat skulle bli. Vi kommer att göra allt vi kan för att främja arbetshälsan framöver. Jag hoppas att resten av samhället också inser hur viktigt det är att skolpersonalen mår bra och orkar jobba.

"Jag uppmanar nu alla att ta vara på tiden med eleverna, alla är värda en bra avslutning på läsåret."

Jag uppmanar nu alla att ta vara på tiden med eleverna, alla är värda en bra avslutning på läsåret. Två veckor är en kort tid och så mycket är så annorlunda när det här läsåret avrundas, vi kan vara stolta över vår insats. 

Linda Felixson, vice ordförande för FSL