"Om jag blir ordförande för FSL..." - uppgift #8

Jeanette, Jens, Pamela och Inger berättar i varsitt videoklipp vad de lovar åt varje FSL-medlem och vilken fråga som de som ny ordförande tänker fokusera på. De beskriver också hur livet fortsätter om de inte blir valda. Det här är ordförandekandidaternas nästsista uppgift i Kampen om klubban. Den 3 juni 2020 vet vi vem fullmäktige utser till ny ordförande för FSL.

#fslordförandeval 

Jens Mattfolk 

- Om jag blir ordförande lovar jag att varje FSL-medlem ska få en dedikerad, hårt arbetande ordförande som varje dag brinner för medlemmarna och för förbundet.

 

Inger Damlin

- Om jag blir ordförande lovar jag att varje FSL-medlem ska få vara trygg i ett självständigt FSL.

 

Pamela Leka

- Om jag blir ordförande lovar jag att varje FSL-medlem ska få en aktiv, drivkraftig ordförande som jobbar på att föra förbundet framåt. 

 

Jeanette Lindroos

- Om jag blir ordförande lovar jag att varje FSL-medlem ska få känna sig delaktig och uppskattad.

 

⇒ "Kampen om klubban" är FSL:s serie där vi utmanar ordförandekandidaterna med olika uppgifter fram till valet.

Varje vecka får de en ny uppgift. Följ också kandidaterna på sociala medier: #fslordförandeval.