Valet i vår - Vem blir FSL:s nya ordförande?

Fyra kandidater tävlar om fullmäktiges 43 röster, så kan man sammanfatta valet av ny ordförande för FSL. Fullmäktige sammanträder till vårmöte den 3 juni, då sker också valet. Här berättar vi mera om kandidaterna.

 

De här fyra kandidaterna (nominera kan man ännu fram till att fullmäktigemötet hålls) har meddelat att de vill bli ordförande för FSL:

Jeanette Lindroos, lektor, Pargas

Jeanette jobbar som lektor i naturvetenskapliga ämnen i Kyrkbackens skola i Nagu.

⇒ Följ henne på Facebook, Twitter och Instagram.

 

Jens Mattfolk, ombudsman, Raseborg

Jens jobbar som ombudsman på FSL:s kansli. Han är utbildad klasslärare.

⇒Följ honom på Facebook och Twitter.

 

Pamela Leka, speciallärare, Helsingfors

Pamela jobbar som speciallärare i Granhultsskolan i Grankulla.

⇒ Följ henne på Facebook och Twitter.

 

Inger Damlin, rektor, Vörå

Inger jobbar som rektor för Korsholms högstadium.

⇒ Följ henne på Facebook, Twitter och Instagram.

 

Det är FSL:s fullmäktige som under vårmötet , utser den nya ordföranden för den resterande mandatperioden. I fullmäktige sitter de lokala lärarföreningarnas representanter, sammanlagt 43 stycken. Ju större lärarförening, desto fler platser i fullmäktige.

Tidningen Läraren intervjuar kandidaterna i den ordningen de har nominerats. Du hittar artiklarna på webben och i papperstidningen:

Jeanette Lindroos (28.2), Jens Mattfolk (12.3), Pamela Leka (26.3) och Inger Damlin (8.4).

Nuvarande ordföranden Christer Holmlund har lämnat sitt uppdrag för att istället ta över som generalsekreterare för Nordiska Lärarorganisationers Samråd, NLS

Kandidaterna möts och debatterar

På grund av coronaviruset har de planerade valdebatterna ute i regionerna inhiberats. Förbundet utreder möjligheten att ordna en virtuell debatt senare i vår. 

Under mars och april kommer det att debatteras ute i regionerna. Ordförandekandidaterna drabbar samman enligt följande tidtabell:


Under föreningskursen i februari ordnades en första debatt mellan ordförandekandidaterna. Vi sände den på Facebook och du kan titta på den i efterskott här (tidningen Lärarens chefredaktör Mattias Fagerholm modererar): 

 

Läs tidningen Lärarens referat av debatten här!

Vi kommer att fortsätta ta pulsen på kandidaterna fram till fullmäktigemötet då allt avgörs. Läs det senaste på www.fsl.fi och www.lararen.fi. Följ oss också på våra sociala mediekanaler för allt om ordförandevalet! 

Facebook Twitter Instagram 

#fslordförandeval 

 

Detaljer om valet

Fullmäktige är FSL:s högsta beslutande organ och ledamöterna i fullmäktige beslutar om valet av ny ordförande. Fullmäktige består av sammanlagt 43 representanter för våra lokala lärarföreningar. Varje förening har 1–3 representanter beroende hur stor föreningen är. 

FSL:s styrelse föreslår att valet går till så här:

- Omgång ett: Alla kandidater är med, om ingen får fler än 50 procent av rösterna blir det en till omgång.

- Omgång två: Alla kandidater är med, de två kandidater som får flest röster går vidare till en ny omgång.

- Omgång tre: Den kandidat som får fler än hälften av rösterna blir vald. Blir det lika är det lotten som avgör.